Publicatie: Visiedocument zet belang samenlevingsopbouw op de kaart

17 oktober, 2023 - webredactie

Op de site van Movisie vind je een artikel over opbouwwerk:

Opbouwwerk is bezig met een comeback. Terecht, want het kan een cruciale bijdrage leveren aan het versterken van gemeenschappen en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Om die potentie beter te benutten, verdient het een extra impuls en betere positionering. Dat is de strekking van een zojuist verschenen visiedocument ‘Laten we het eens over samenlevingsopbouw hebben. Het is tijd.’

 

Opstellers van het document zijn de Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland, Krachtproef en Movisie. De organisaties stellen vast dat het opbouwwerk in de lange tijd is gezien als ‘minder nodig’ en ‘iets van vroeger’. Het ‘managen’ van sociale opgaven werd steeds nadrukkelijker een taak van gemeenten en het opbouwwerk raakte ondergesneeuwd. Maar er is sprake van een kentering.

Lees het hele artikel met het visiedocument op movisie.nl.