Open stad – tijdelijke rimpeling of blijvende meerwaarde?

door Melika Levelt >> Vlak om de hoek van de levendige Nieuwe Ebbingestraat in Groningen, ligt een prachtige nieuwbouwwijk: het Ebbingekwartier. Wie er nu rondloopt, kan zich nauwelijks de overlast van junkies, verloedering en gebrek aan aanloop in de winkels voorstellen uit de jaren negentig. Winkeliers uit de Nieuwe Ebbingestraat, kunstenaars en creatieve ondernemers hebben hier met een creatieve broedplaats in een aantal jaren het gebied nieuw leven ingeblazen. Inmiddels is eerder geplande woningbouw die stil was komen te liggen alsnog gerealiseerd.Kleinschalige initiatieven van bewoners en ondernemers zien we op steeds meer plekken in Nederland. Niet langer zijn het alleen grote projectontwikkelaars en gemeenten die de stad grootschalig vormgeven. De verhoudingen zijn veranderd. De gemeenschap doet mee in het stapsgewijs tot ontwikkeling brengen van de stad. Althans, dat is de gedachte en vaak wens achter broedplaatsenbeleid, gemeentelijke ‘loodsen’ voor het bij elkaar brengen van initiatieven en braakliggende terreinen, subsidieregelingen voor burgerinitiatieven en zelfbouwkavels en deels ook achter de Omgevingswet. Maar onder...

meer