Gastblog: Hoog tijd voor slagkracht in de wijk

door Matthijs Uyterlinde >> Vijftien burgemeesters overhandigden het manifest Kom op voor kwetsbare gebieden aan de ministers Ollongren (BZK) en Van Engelshoven (OCW). Ze pleiten voor onorthodoxe maatregelen om de opstapeling van problemen in kwetsbare wijken aan te pakken. Armoede, schulden, huiselijk geweld, onderwijsachterstanden en werkloosheid – door de coronacrisis verergert het allemaal. Nog voor de zomer is volgens de burgemeesters 1,25 miljard euro nodig. De geschiedenis herhaalt zich. Ruim vijfentwintig jaar geleden luidden de G4-burgemeesters de noodklok bij het kabinet. Ze pleitten voor een ‘deltaplan voor de grote steden’. Met succes. Het grotestedenbeleid vormde in 1994 het startsein van bijna twintig jaar gebiedsgericht rijksbeleid. Tientallen naoorlogse wijken zijn aantoonbaar opgeknapt, ook al zijn niet alle hardnekkige problemen volledig opgelost. Sommige wijken die destijds hoog op de ‘slechte lijstjes’ prijkten, staan daar nu helaas nog steeds. Het mooie aan geschiedenis is dat je ervan kunt leren. In 2012, op het hoogtepunt van de vorige recessie, trok het Rijk onder druk...

meer