Blog: Vertrouwen is de sleutel tot de nieuwe wijkaanpak

door Matthijs Uyterlinde >> Afgelopen donderdag was het zover: voor het eerst in de geschiedenis vond de Dag van de Buurt plaats. Op initiatief van het ministerie van BZK, want na een beleidsvacuüm van bijna tien jaar begint Den Haag zich weer te bekommeren over afglijdende wijken. Terecht, want allerlei rapporten wijzen op groeiende leefbaarheidsverschillen tussen wijken en op de dreiging van ondermijnende criminaliteit. De Dag – die een jaarlijks terugkerend evenement moet worden – was online georganiseerd door het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners. Met een bonte mix van actieve bewoners, wijkprofessionals, ambtenaren, bestuurders, onderzoekers en adviseurs – in totaal meer dan 1.600 deelnemers. Vertrouwen in de buurt Tijdens de opening memoreerde publicist Jos van der Lans aan het rapport Vertrouwen in de buurt van de WRR uit 2005. “De bijbel van de wijkaanpak”, aldus Van der Lans in een tweegesprek met Petra van Duijnhoven, actieve bewoner van de Venrayse wijk ’t Brukske. Ze waren het roerend eens over het...

meer