Samenwerking gemeente en dorpsbelangenvereniging is zoektocht

Dit artikel verscheen eerder op www.movisie.nl Het speelveld van de lokale politiek is volop in beweging. Decentralisatie en schaalvergroting beïnvloeden de manier waarop gemeenten kwesties op dorpsniveau aanpakken. Want hoe doe je dat als het gebied waarover het gaat steeds verandert? Movisie zoomt in op de Drentse gemeente De Wolden. Hoe kijken het college en dorpsbelangenorganisaties uit de veertien dorpskernen aan tegen hun samenwerking? ‘Doordat je er samen over kunt praten, ontstaat helderheid over wat je van elkaar mag verwachten.’ Movisie begeleide gemeente en verenigingen op zoek naar hun onderlinge rollen.  Komend uit de Randstad solliciteerde burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolden destijds op haar functie vanwege de bestuurscultuur en grote betrokkenheid van inwoners. ‘De dorpsverenigingen hier zijn zeer actief. Ze vormen een representatieve laag uit de gemeenschap, van jong tot oud, en zitten geregeld bij onze vergaderingen op de tribune. Recent hoorde ik bijvoorbeeld dat de dorpsvereniging in Drogteropslagen alle deuren langsging...

meer