Gastblog: Zeven aandachtspunten voor de ‘comeback van de wijkaanpak’

door Reinout Kleinhans >> Op 5 november trapte Pakhuis de Zwijger af met een nieuw vierluik getiteld “Comeback van de wijkaanpak.” Tijdens deze eerste avond keken we onder leiding van moderator Charlot Schans terug op de ontwikkeling van de wijkaanpak door de tijd heen. Waarom staat de wijkaanpak nu weer in de aandacht en wat kunnen we leren van de afgelopen decennia? Eén van mijn observaties was dat we herhaaldelijk kortlopende, onvoldoende gefinancierde top-down projectaanpakken in de lucht gehouden hebben. Bij elke wisseling van minister of ander bevoegd gezag werden er weer nieuwe termen en definities. Dit alles zoog heel veel energie en middelen weg bij de feitelijke aanpak van zowel problemen als kansen. Om nog maar te zwijgen van de grote decentralisaties in het sociale domein en de door de herziening Woningwet ingeperkte rol van woningcorporaties. Om die reden keek ik dan ook met argusogen naar de titel van het nieuwe vierluik van Pakhuis de Zwijger: ‘Comeback van de...

meer