Lessen uit democratische vernieuwing in Amsterdam

Dit artikel van Joachim Meerkerk en Jelle van Aanholt verscheen eerder op www.socialevraagstukken.nl ‘Samen met de stad stellen we een ambitieuze agenda voor democratische vernieuwing op waarin we onderzoeken hoe de participatieve en representatieve democratie kunnen worden vernieuwd, versterkt en uitgebreid.’ Met die woorden kondigde het Amsterdamse college van B&W in 2018 aan de stad anders te willen gaan besturen. Met bestuurlijke experimenten gericht op participatie en co-creatie wil het burgers meer directe betrokkenheid en invloed geven. Verandert er daadwerkelijk iets? De Amsterdamse Rekenkamer stelde recent vast dat deze ambitie heeft geleid tot vernieuwende projecten, maar ook dat er in de bredere ambtelijke organisatie vaak geen ruimte is om de resultaten ervan in de beleids- en besluitvorming te verwerken. Dat roept de vraag op dat er daadwerkelijk iets verandert aan de manier waarop de gemeente haar bewoners bij het stadsbestuur betrekt, of dat het bij geïsoleerde experimenten blijft. Het expertisecentrum UGSI...

meer