Gastblog: Een Miljoenennota vol investeringen in uitdagingen. Benut jij de kans in de wijk?

door Jetze van der Ham >> Het wijkgericht werken heeft altijd een sterke maatschappelijke aanleiding gehad. De twintigste eeuw kende fysieke aanleidingen als de wederopbouw en stadsvernieuwing en sociale aanleidingen als de ontzuiling (wat een impuls was voor de wijkgedachte) en democratisering. In de eenentwintigste eeuw komen nieuwe aanleidingen bovendrijven die een impuls geven aan het wijkgericht werken. Zoals we ook in de Miljoenennota teruglezen moeten onze huizen aardgasvrij worden gemaakt, de zorg in wijkteams steeds beter worden georganiseerd en is er meer aandacht nodig voor ondermijningproblematiek. Op het schaalniveau van de wijk worden oplossingen bedacht voor deze opgaven. Na het opheffen van het ministerie voor Wonen, wijken en integratie is ook in veel gemeenten de organisatie van het wijkgericht werken veranderd. Deelgemeenten zijn opgeheven, afdelingen wijkmanagement zijn samengevoegd met of verdeeld over beleidssectoren en veel wijkgerichte taken en budgetten zijn naar vakafdelingen overgebracht. Steeds vaker is de wijkmanager niet meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het wijkplan, maar voor...

meer