Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

In een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Inwoners hebben hier te maken met een stapeling van problemen rondom onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) wordt deze problematiek in 20 stedelijke gebieden aangepakt.

Ieder gebied heeft een eigen aanpak ontwikkelt. We hebben ze voor je verzameld op deze webpagina.

NPLV en WijkWijzer

Het LPB werkt samen met kennisinstituten en actieve bewoners in WijkWijzer, een platform voor kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners. Het platform heeft als doel gemeenten, inwoners en organisaties te stimuleren om samen te werken aan stedelijke vernieuwing en versterking van wijkgericht werken en de wijkaanpak.

Veel interessante artikelen en onderzoeken over kwetsbare wijken vind je op www.wijkwijzer.org.