LPB bestuur

Het LPB heeft een dagelijks bestuur. De leden stellen zich graag aan je voor en beschrijven hun eigen persoonlijke betrokkenheid bij het wijkgericht werken. Heb je een vraag voor één van hen, neem dan gerust contact met ons op.

Willem Stam, voorzitter

3ee223eFunctie: Strategisch adviseur bij de gemeente Den Helder
“Bewegen kun je alleen maar door doen! Dat heb ik geleerd tijdens mijn eerste baan op de TU Delft. In het kader van de studentenparticipatie hebben we congressen, themabijeenkomsten en excursies georganiseerd. Ik had mijn kracht ontdekt: het creëeren van beweging. Veel overheids- en maatschappelijke organisaties zijn bureaucratisch en sectoraal georganiseerd. Dit beperkt het zicht op menselijk talent. Beweging en vernieuwing ontstaan tussen en buiten deze kaders met mensen die het lef hebben dingen anders te willen doen. Juist de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd vragen om deze beweging. Vanaf mijn studentenparticipatie bij de TUDelft heb ik beweging gebracht in gebiedstransformaties, het werken bij overheden, wijkgericht werken en bij kennisnetwerken”. Heb je vragen aan Willem Stam? Neem gerust contact met hem op via LinkedIn.

Niko Paap, penningmeester

Functie: Omgevingsmanager Energietransitie bij gemeente Amersfoort
“De lokale overheid is er voor de stad, haar inwoners, ondernemers en instellingen. De gemeente moet zich blijvend richten naar de samenleving. Zowel inhoudelijk, organisatorisch als bestuurlijk. Zij zal zich continue op de hoogte moeten stellen van wat er leeft en speelt en op zoek gaan naar samenwerking. Bij verandering in de samenleving is de gemeente in staat om daarop te anticiperen en mogelijk mee te veranderen. Hoe je het ook noemt, wijk-, dorps-, stadsdeel- of buurtgericht werken van een gemeentelijke organisatie biedt een goede kans om deze ambitie mee waar te maken”. Heb je vragen aan Niko Paap? Neem gerust contact met hem op via LinkedIn.

Lenneke Degenaar, bestuurslid

AAEAAQAAAAAAAALxAAAAJGE0ZmUyNDdiLTQwOGQtNGNmMi05YzM5LTM1OTFiMTIzYzI1ZgFunctie: senior projectleider
“We zijn de wijk. Ik voel me thuis in het werken op dit schaalniveau. Op wijkniveau speelt een groot deel van het leven zich af, divers genoeg om niet voorspelbaar te zijn, klein genoeg om veranderingen in beweging te zetten, groot genoeg om te bewegen. Wijkgericht werken gaat voor mij ook over werken met bewegingsvrijheid, ruimte en waardetoevoeging”. Heb je vragen aan Lenneke Degenaar? Neem gerust contact met haar op via LinkedIn

René Kerkwijk, bestuurslid

3580492Functie: programmeur- ontwikkelaar sociaal domein bij gemeente Eindhoven
“Ik voel me een verbinder tussen straat en staat, waarbij mijn passie per definitie begint bij de eerste. Alles in ons werk begint bij het verhaal, de belevingswereld en de context van bewoners. Van daaruit gaan wij aan het werk of juist niet omdat we het aan de straat overlaten. Dan ga je vaak samen vast en zeker de juiste dingen doen of laten”. Heb je vragen aan René Kerkwijk? Neem gerust contact met hem op via LinkedIn.”

Han van Geel, bestuurslid

Functie: Wijkregisseur bij gemeente ZutphenImage
“De ontwikkelingsgeschiedenis van gebiedsregie, van “vreemde-eend-in-de-bijt” tot “scharnierpunt”, heb ik meegemaakt. Hoe sectoraal werken gekanteld kan worden naar integraal/gebiedsgericht, krachtenspel naar samenspel, probleemgedrevenheid naar kansgerichtheid en inhoud-afhankelijkheid naar een effectievere procesrol. Inmiddels bestaat er een toenemende waardering voor gebiedsgericht werken en het bijkomende professionele profiel. Ik zie het als een mooie opgave om het professionele profiel van de procesregisseur en gebiedsregie als een bijzonder vakmanschap verder te verdiepen en de reikwijdte ervan te vergroten. Het netwerk van LPB kan hierin een zeer waardevolle rol vervullen en daar draag ik heel graag aan bij.” Heb je vragen aan Han van Geel? Neem gerust contact met hem op via LinkedIn

 

Klankbordgroep

Naast een dagelijks bestuur is er ook een klankbordgroep betrokken bij het LPB. De klankbordgroep bespreekt samen met het bestuur de actuele thema’s rondom wijkgericht werken. 3 a 4 keer per jaar komt de klankbordgroep bij elkaar. Ze praten met ons mee over de koers van het LPB en de invulling van het jaarlijkse LPB Congres.