Interview: Niet de gemeente, maar de (wijk)ambtenaar werkt integraal

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? Vorig jaar zijn Platform31, het Landelijk Platform Buurtgericht werken (LPB), A+O fonds Gemeenten en zes trio’s van ambtenaren in werkplaatssessies met elkaar aan de slag gegaan met dit vraagstuk. In het werkboek Wijkgericht werken, zo doen we dat! schreven we de lessen uit de werkplaatsen op. Maar hoe kijken andere professionals uit de wijk aan tegen het wijkgericht werken van gemeenten? Hoe integraal gebeurt dat volgens hen? En hoe verloopt de samenwerking? Charlotte Post is adviseur leefbaarheid en duurzaamheid en namens Spectrum actief in de Leefbaarheidsalliantie. Ze adviseert en ondersteunt bewonersinitiatieven in de wijk en vertelt over haar succesvolle samenwerkingen met bewoners en gemeenten. Over de Leefbaarheidsalliantie “Bewonersinitiatieven ondersteunen die de leefbaarheid versterken”, dat is wat de Leefbaarheidsalliantie doet, volgens Charlotte. De alliantie bestaat sinds 2017 op het moment de provincie Gelderland startte met een eigen leefbaarheidsprogramma. Samen met Plattelandsjongeren Gelderland, Vereniging Dorpshuizen...

meer