Nieuws archief

Alle artikelen op een rij

lees meer

Hoe betrek je inwoners die niet naar een infoavond komen?

Misschien ken je ’m al: de Networkapp waarmee je online...

lees meer

LPB Congres 2023: bekijk de aftermovie

Het LPB Congres 2023 zit erop! 435 gebiedsprofessionals uit heel...

lees meer

Haal het meeste uit het LPB Congres met de Networkapp

Ben jij volgende week bij het LPB Congres in Enschede...

lees meer

Dossier: wat werkt voor wijken?

In kwetsbare stedelijke gebieden kampen veel mensen met een opeenstapeling...

lees meer

LSA-verkiezingsdebat: hoe versterk je jouw wijk of buurt?

In aanloop naar de verkiezingen organiseerde het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve...

lees meer

Dossier: Bestaanszekerheid gaat over meer dan geld alleen

Op de site van Movisie vind je een dossier over...

lees meer

LPB-werksessie: is jouw gemeente ABCD-bestendig?

Je hebt er ongetwijfeld van gehoord: Asset Based Community Development...

lees meer

Gezocht: 20 nieuwsgierige wijk- of buurtwerkers

Werk jij als wijkmanager, gebiedsregisseur of buurtverbinder over de grenzen...

lees meer

Innovatieve workshops op LPB Congres 2023

Nog twee maanden te gaan tot het LPB Congres 2023...

lees meer

LPB heeft nieuw bestuurslid

LPB heeft een nieuw bestuurslid, Evelyn Polhuijs. Ze is dorps-...

lees meer

Kern met Pit: hulp voor buurtinitiatieven

Buurtmoestuin, wijktheater, speeltuin, repaircafé: inwoners hebben vaak goede ideeën om...

lees meer

Stadse uitdagingen tijdens de Dag van de Stad

Tip voor als je je bezighoudt met vraagstukken in de...

lees meer

Stem mee voor de Ambtenaar van het Jaar 2023

De 100 genomineerden voor de titel Ambtenaar van het Jaar...

lees meer

LPB Congres Enschede: de inschrijving is geopend!

De inschrijving voor het LPB Congres 2023 is geopend! Van...

lees meer

Burgerinitiatief Tussenheid neemt het nooit over

Dit artikel verscheen eerder op www.vng.nl Gemeentelijke regelgeving en burgerinitiatieven...

lees meer

‘Tijd is rijp voor nieuw offensief voor samenlevingsopbouw!’

Dit artikel verscheen eerder op www.movisie.nl Op steeds meer plaatsen...

lees meer

SCP: “neem perspectief van burgers mee bij organisatie burgerforum”

Om burgers meer zeggenschap te geven over ingrijpende maatschappelijke kwesties,...

lees meer

Waar blijft de bestuurlijke vernieuwing?

Dit essay van Vincent van Stipdonk en Jornt van Zuijlen verscheen...

lees meer

Bewoners in actie voor Rotterdam Het Oude Westen

Dit artikel verscheen eerder op www.movisie.nl Samen met een grote...

lees meer

Samenspel tussen gemeente en bewoner: zeven lessen

Als je het goed organiseert, is de gemeentesecretaris bijna niet...

lees meer

Samenwerking gemeente en dorpsbelangenvereniging is zoektocht

Dit artikel verscheen eerder op www.movisie.nl Het speelveld van de lokale...

lees meer

De lessen van BoTu: samenwerken aan social impact bij binnenstedelijke fysieke opgaven

Dit artikel van Linda Zuijderwijk verscheen eerder op gebiedsontwikkeling.nu  Binnenstedelijke...

lees meer

Een gebiedsontwikkeling wordt alleen maar beter van een betrokken buurt: “Participatie levert ons heel veel op”

Dit artikel van Tess van den Bossche verscheen op www.gebiedsontwikkeling.nu...

lees meer

Vernieuwde Wijkmonitor van Kennisplatform Inclusief Samenleven helpt bij een inclusieve en effectieve wijkaanpak

Voor een écht effectieve wijkaanpak is maatwerk nodig. Maar hoe...

lees meer

Enschede gekozen als gaststad van het LPB Congres 2023

Enschede is door het Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken...

lees meer

Jetze van der Ham (Gemeente Breda) nieuwe voorzitter LPB

Op ons jaarlijkse LPB Congres in Eindhoven is de nieuwe...

lees meer

Willem Stam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Na 19 jaar voorzitterschap heeft Willem Stam vandaag tijdens het...

lees meer

Wijklab-panel adviseert in Schiedam-Oost: geef wijkgericht werken een goede plek in de wijkaanpak

Dit artikel verscheen eerder op www.platform31.nl Op 8 september kwam het...

lees meer

Doorstart voor Democratie in Actie

Het programma Democratie in Actie maakt een doorstart. Tot vorig...

lees meer

Publicatie: Gemengde wijken herladen

Dit artikel verscheen eerder op www.platform31.nl Begin juli van dit...

lees meer

Publicatie: Wij in de Wijk 4

Dit artikel verscheen eerder op www.movisie.nl Hoe bereik je dat...

lees meer

Lessen uit coronatijd: wijkinitiatieven verdienen erkenning en waardering

Dit artikel van Hasse van der Veen, Jan Maessen, Katja...

lees meer

E-Magazine leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid. Het zijn veelgebruikte termen in het wijkgericht...

lees meer

Publicatie: Slagkracht in de wijk

Met de aankondiging van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid...

lees meer

Interview: “Mensen maken het verschil bij wijktransformaties”

Dit interview verscheen eerder op www.Platform31.nlMensen maken het verschil bij...

lees meer

Uitdaagrecht naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel waarin het kabinet het zogeheten ‘uitdaagrecht’ wil verankeren,...

lees meer

Ron Meyer over Heerlen-Noord: ‘We zijn een nationaal programma zonder nationaal budget’

Dit artikel van Kasper Baggerman verscheen eerder op www.stadszaken.nl De...

lees meer

Ruimtelijke transities bieden kans op sociale buurt

Benut de bouwopgave en energietransitie als kans om socialere buurten...

lees meer

Publicatie: Omstreden plannen, onderschatte burgers

Bewoners worden niet serieus betrokken bij woningbouw en gebiedsontwikkeling in...

lees meer

Publicatie: Ruimtelijke Segregatie

Met het manifest Dicht de kloof! vroegen de burgemeesters van...

lees meer

“Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid onvoldoende voor kwetsbare wijken”

Dit artikel van Reinout Kleinhans verscheen eerder op www.socialevraagstukken.nl In...

lees meer

Wijkteams: collectief waar mogelijk, individueel waar nodig

Veel gemeenten zagen het inzetten van de sociale (wijk)teams als...

lees meer

Minister De Jonge zinspeelt op uitbreiding Rotterdamwet

Dit artikel verscheen eerder op www.stadszaken.nl Het ministerie van BZK...

lees meer

Interview LPB bestuurslid Han van Geel: Wat heb je aan een speeltuin als de hele buurt boos is?

De Zutphense gebiedsregisseur en bestuurslid van LPB Han van Geel...

lees meer

Panorama Lokaal over de vergeten stadsrandwijken

Dit artikel verscheen eerder op www.platform31.nl Panorama Nederland toont hoe...

lees meer

Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

In een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid...

lees meer

Lessen uit democratische vernieuwing in Amsterdam

Dit artikel van Joachim Meerkerk en Jelle van Aanholt verscheen...

lees meer

‘Wijkmakelaars zijn de crux van de sociale basis in Oosterhout’

Dit artikel verscheen eerder op www.movisie.nl Zeggen dat je een...

lees meer

Toolbox leren van de toekomst(en) voor de energietransitie

Hoe kunnen wijkprofessionals en bewoners samen aan de slag met...

lees meer

Leefbaarheid armste Rotterdamse wijken verbetert weinig

Dit artikel van Erik Snel verscheen eerder op socialevraagstukken.nl De...

lees meer

Manifest voor de Wijkaanpak aangeboden aan de Tweede Kamer

LPB en LSA hebben vandaag 'Het manifest voor een succesvolle...

lees meer

Deelnemers gezocht voor de Wijklabs

In de Wijklabs werkt Platform31 aan oplossingen voor actuele, integrale...

lees meer

Beslisbomen voor het werken aan leefbaarheid in de buurt

Werken aan leefbaarheid voor inwoners, wijkprofessionals, beleidsambtenaren en andere betrokkenen...

lees meer

Loting voor deelname aan wijkcomités is goed voor lokale democratie

Dit artikel van Susan Brand en Menno Hurenkamp verscheen eerder...

lees meer

4 buurten gezocht: Samen aan de slag met een buurtagenda: meld je voor 14 april aan!

De buurt leeft! De coronapandemie heeft het belang van de...

lees meer

Financiering voor resultaat in gebiedsgerichte aanpak Leeuwarden Oost

Dit artikel verscheen eerder op www.platform31.nl Leeuwarden Oost is een van de...

lees meer

Manifest voor een succesvolle wijkaanpak

Het is goed dat ‘de wijk’, na een beleidsvacuüm van bijna 10 jaar,...

lees meer

Meeste wijken in Nederland prettig om te wonen; grote verschillen in de steden

Het gaat steeds beter met de leefbaarheid in Nederlandse steden...

lees meer

Publicatie: Samen naar een duurzame en leefbare wijk

Download de publicatie op www.Platform31.nl Kunnen we de energietransitie benutten...

lees meer

Eigentijdse participatie dwingender en breder

Dit artikel verscheen eerder op www.binnenlandsbestuur.nl Gemeenten moeten hun inspraakverordeningen...

lees meer

Thorbecke-pamflet: Mee(r) doen met lokale democratie

De Thorbecke Redactie maakt het onze vers gekozen volksvertegenwoordigers makkelijk...

lees meer

Inzetten van kunst zorgt voor leefbare wijken

Movisie leerde afgelopen jaar over wat werkt in het opzetten...

lees meer

Casus: Bewoners werken zelf aan verbetering in de buurt

Niet grote tegenstellingen, maar ongemak en fricties in de dagelijkse...

lees meer

Kamerbrief portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Om meer regie te nemen in de volkshuisvestelijke opgave en...

lees meer

Bewoners aandachtswijken voelen zich klein gehouden door onderzoekers en beleidsmakers

Dit artikel van Marieke Breed & Fenna van Marle verscheen...

lees meer

Burgemeester Eindhoven: Jorritsma: ‘Gemeenten moeten dieper de wijken in om problemen op te lossen’

Dit artikel verscheen eerder op www.bd.nl  Om problemen als huiselijk...

lees meer

Wijkenbeleid en diversiteit: terug van weggeweest

Dit artikel van Hans Bellaart en Matthijs Uyterlinde verscheen op...

lees meer

Rotterdam krijgt 39 wijkraden: 11 tips om nieuwe teleurstellingen te voorkomen

Dit artikel van Jan Jager verscheen eerder op www.stadszaken.nl In...

lees meer

Een goede wijk vereist een vruchtbare bodem

Dit artikel van Frank van Erkel en Willem van Schenkel...

lees meer

Wat we van niet gelukte bewonersinitiatieven kunnen leren

Dit artikel van Marlies Meijer verscheen eerder op socialevraagstukken.nl Wil...

lees meer

Experts duiden opbrengsten Democratie in Actie

Dit artikel verscheen eerder op www.lokale-democratie.nl, download hier de publicatie...

lees meer

“Twintig jaar Rotterdamwet heeft leefbaarheid niet vergroot”

Dit artikel van André Ouwehand en Wenda Doff verscheen eerder op...

lees meer

Zicht op kwetsbare wijken in Enschede door domeinoverstijgende SIA/DIA-methode

Dit artikel verscheen eerder op Platform31.nl Net als veel andere...

lees meer

Burgerparticipatie in de ongelijke stad: lessen voor de lokale overheid

Dit artikel van Gijs Custers verscheen eerder op www.gebiedsontwikkeling.nu Hebben...

lees meer

Publicatie: Domeinen koppelen in de gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

Download deze publicatie op www.platform31.nl In de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte...

lees meer

Inspiratieboek: Opgaven Verbinden in de Wijk

Download deze publicatie op www.platform31.nl De energietransitie als vliegwiel benutten...

lees meer

E-magazine Participatiemoe(d)

Organisaties hebben vaak de wens burgers en ondernemers via participatieprocessen...

lees meer

“Omgevingswet bezorgt buurtbewoners nog meer buikpijn”

Dit artikel van Frans Soeterbroek verscheen eerder op www.socialevraagstukken.nl De...

lees meer

Burgemeesters willen structureel geld voor leefbaarheidsaanpak: ‘bewoners moeten leven in plaats van overleven’

Dit artikel van Kasper Baggerman verscheen eerder op www.stadszaken.nl ‘Dicht...

lees meer

Wouter Veldhuis: “We moeten de integrale gebiedsbril weer opzetten”

Wouter Veldhuis is sinds december Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving....

lees meer

Rotterdammers aan zet in nieuwe wijkdemocratie

Vanaf 2022 meer zeggenschap voor Rotterdammers over hun eigen wijk....

lees meer

Datatool BuurtKijker brengt sociale veerkracht van Eindhoven in beeld

De BuurtKijker is een innovatief en datagedreven instrument dat inzicht...

lees meer

Domeinen wijkgericht koppelen vereist duidelijke wettelijke kaders én meer maatwerkmogelijkheden

Ali Rabarison werkt sinds vier jaar als directeur Beleid bij...

lees meer

Nieuwe publicatie: Altijd nieuw gedoe

Het nieuwe boek over Asset Based Community Development verscheen deze...

lees meer

Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak: Peter Commissaris uit Alphen aan den Rijn

Deze reeks portretten gaat over ‘verbinders’: zij die de connectie...

lees meer

Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken 2020: Gemeenten enthousiast over proeftuinen, bezorgd over condities voor wijkaanpak

De voortgangsrapportage van het Programma Aardgasvrije wijken over 2020 laat...

lees meer

Kunst kan leefbaarheid in wijken vergroten

De leefbaarheid van kwetsbare wijken en buurten gaat achteruit. Verschillen...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Stichting Lokaal uit Zutphen

Meerdere studies en experts wijzen op verminderde leefbaarheid en veiligheid...

lees meer

Dierbare gebouwen in kwetsbare wijken

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk van Platform31...

lees meer

Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak: Danielle van den Heuvel uit Rotterdam

Gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewoners werken samen om de wijk...

lees meer

Koppelen van fysiek en sociaal in kwetsbare Delftse wijken

Kwetsbare wijken vragen om een aanpak waarin sociale en fysieke...

lees meer

Formele burgerinitiatieven minst gewapend tegen pandemie

Kunnen burgerinitiatieven tegen een stootje? In vier gemeenten - Apeldoorn,...

lees meer

Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak: Evelien van Rijswijk-Hendriks uit Almelo

In hun streven naar een betere leefsituatie in kwetsbare wijken...

lees meer

Participatie verder ontleed: Saskia Welschen

De lectoraten van het Platform Stad en Wijk houden zich...

lees meer

Onderzoek: Meer samenwerking nodig in kwetsbare wijken

Samenwerking met partijen die actief zijn in kwetsbare wijken en...

lees meer

Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak: Evelyn Polhuijs uit Leeuwarden

In hun streven naar een betere leefsituatie in kwetsbare wijken...

lees meer

Wijken en buurten komen in de verkiezingsprogramma’s niet voor

Corona en de lockdown wierpen de burger terug op eigen...

lees meer

Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak: Peter Wijnsma uit Groningen

‘Verbindingsofficieren’ binnen gemeenten worden steeds belangrijker. Zij zijn onmisbaar in...

lees meer

Verbinders in de gebiedsgerichte aanpak: Angelique Meijer uit Dordrecht

In hun streven naar een betere leefsituatie in kwetsbare wijken...

lees meer

Onderzoek naar participatiemoe(d)

Op tal van terreinen zien we trajecten waarbij burgers participeren...

lees meer

Nieuw wijkenbeleid vraagt inzet op drie sporen

Volkshuisvesting en wijkenbeleid zijn weer alive and kicking, zie het...

lees meer

Publicatie: Je start in de stad en eindigt in de wijk

'Je start in de stad en eindigt in de wijk'...

lees meer

Lancering WijkWijzer: platform voor leefbare en veilige wijken

Vanaf vandaag kan iedereen die werkt aan veilige en leefbare...

lees meer

Groen in kwetsbare wijken

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk van Platform31...

lees meer

Effecten zichtbaar maken: handreiking voor bewonersinitiatieven

Steeds meer vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen hun maatschappelijke en financiële...

lees meer

Publicatie: Versterken inclusieve burgermacht

Hoe krijgen inwoners invloed over en beslismacht in de aanpak...

lees meer

Essays over het uitdaagrecht met Jan Terlouw, Daan Roovers en Paul Schnabel

In de essaybundel 'Uitdagen en uitgedaagd worden' laten drie prominente...

lees meer

Publicatie: Wij in de wijk 2

Je hoeft er in Nederland niet alleen voor te staan....

lees meer

Publicatie: Werken aan opgaven in de wijk

Hoe komen gemeenten tot een gebiedsgerichte prioritering van wijken en...

lees meer

Publicatie: Neighbourhoods for the Future

Deze week verschijnt een nieuwe Engelstalige publicatie bij trancity-valiz, Neighbourhoods...

lees meer

Verdeling van gezondheid en leefomgevingskwaliteit over buurten

Deze studie laat zien dat de gezondheid en leefomgevingskwaliteit gemiddeld...

lees meer

Verandering van een wijk vergt ook transitie van gemeentelijke bureaucratie

Eigenzinnige en energieke Rotterdamse ambtenaren willen transities in de wijk...

lees meer

19 nieuwe wijken aangewezen voor de proeftuin aardgasvrij

Minister Ollongren kent aan 19 gemeenten een rijksbijdrage toe voor...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld uit Haarlem: Schalkwijk begroot

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om inwoners via online participatie...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Storytellingmethode in Meerzicht, Zoetermeer

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het...

lees meer

Wie is wie in de wijk?

De dorpsondersteuner, de sociaal makelaar, de opbouwwerker en de wijkregisseur:...

lees meer

Onderzoek: Buurtverhoudingen onder druk door diversiteit en korte woonduur?

De relatie tussen woonduur en buurtverhoudingen is complex. Hoe worden...

lees meer

Pak vergeten wederopbouwwijken permanent aan

In veel wederopbouwwijken is weinig sociale cohesie en veel werkloosheid....

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Alphen Centrum Begroot

De gemeente Alphen aan den Rijn is in februari 2020...

lees meer

Gekleurde technologie: slechte buurt of slechte data?

Technologie is niet neutraal. Het is een reflectie van cultuur...

lees meer

Community building: wat kunnen gemeenschappen voor zichzelf doen?

Het lijkt wel alsof er al die tijd een gigantische...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Groningen sluit Regio Deal voor impuls kwetsbare wijken

De Gemeente Groningen sluit een Regio Deal met het Rijk...

lees meer

LSA zoekt Bewonersinitiatieven voor nieuwe modellen voor gebiedsontwikkeling

LSA start een programma rondom maatschappelijke gebiedsontwikkeling. Hard nodig, want...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Pact Poelenburg Peldersveld

Probleemwijk, Vogelaarwijk, achterstandswijk, krachtwijk. De Zaanse wijk Poelenburg heeft -...

lees meer

Manifest: Kom op voor de meest kwetsbare gebieden

Door de coronacrisis gaan inwoners van achterstandswijken schulden aan bij...

lees meer

LPB Congres 2020 uitgesteld

Het LPB en de gemeente Nijmegen hebben besloten het LPB...

lees meer

Werkplaats wijkgericht werken: vanuit de praktijk inzicht in de organisatiestructuur

Veel gemeenten werken wijk- of kerngericht om in hun beleid...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld uit Haarlemmermeer: Wijze raad is halve daad

De Rekenkamercommissie Haarlemmermeer heeft onderzocht hoe gemeenteraad en college samenwerken...

lees meer

Inspiratiegids Digitale participatie

De Coronacrisis heeft gevolgen voor de manier waarop overheden inwoners...

lees meer

Publicatie: Buurtdragers

Door de intelligente lockdown is er nu een nog sterker...

lees meer

Participatie ontleed: interview met Ben Kokkeler

Participatie is een veelgebruikt, maar ook diffuus begrip. In een...

lees meer

Online participatie door corona

De maatregelen rondom corona zorgen dat we op andere manieren...

lees meer

Balkon en stoep, de nieuwe ontmoetingsplaatsen

Een Nederland waar we meer op elkaar letten en onderlinge...

lees meer

Wijk in zicht: Kwalitatief onderzoek naar de dynamiek van leefbaarheid in kwetsbare wijken

Na jaren van afwachtend beleid bezinnen zowel gemeenten als het...

lees meer

Investeringen leefomgeving betalen zich terug in minder kosten

Meer groen, een park, een ontmoetingsruimte of een zitelement; het...

lees meer

Als ‘wijkkoningen’ de dienst uitmaken

In sommige woonwijken levert het bijverdienen in de hennepteelt weinig...

lees meer

Publicatie: Wij in de Wijk

Zorgen dat inwoners van wijken en buurten prettig samenleven en...

lees meer

Neem de emotionele en alledaagse verhalen van burgers serieus

In een in aanbouw zijnde Vinex-wijk zette een groep bewoners...

lees meer

Kerngericht werken in Altena: van tekentafel tot praktijk

Hoe kun je gebiedsgericht werken implementeren in een nieuwe gemeente?...

lees meer

Publicatie: Open Stad

In een open stad denken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties...

lees meer

Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten

De woningcorporaties in Nederland hebben turbulente tijden achter de rug....

lees meer

Vier masterclasses Veranderkunde

Veel vraagstukken in steden en wijken kunnen niet meer op...

lees meer

Onderzoek: hoe stedelijke intermediairs verschil maken

Verschillende onderzoekers hebben in vier Europese stadswijken een groep ‘intermediairs’...

lees meer

Werkvloer bepaalt of wijkteams presteren, beleid niet

Onderzoek naar wijkteams in sterk van elkaar verschillende gemeenten wordt...

lees meer

Veertig jaar met bewoners de stad maken

Wat tot voor kort participatie heette, noemen veel gemeenten nu...

lees meer

Zeven mythes over online-participatie

Zijn we het stadium van bewonersavonden in zaaltjes niet allang...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Plan Amsterdam – Ontwikkelbuurten

In Plan Amsterdam (nr 4) lees je wat de gemeente...

lees meer

De ‘all inclusive wijk’ voor het combineren van complexe opgaven

Complexe opgaven in een gebied los je niet op met...

lees meer

Burgerparticipatie onder de Omgevingswet, zo doe je dat

De Omgevingswet staat bol van de veelbelovende ontwikkelingen, zoals maatschappelijke...

lees meer

Het LPB Congres 2020 komt naar Nijmegen!

Het Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht werken komt naar...

lees meer

Betere wijken dankzij de energietransitie?

Juist in kwetsbare wijken kan de transitie naar aardgasvrij als...

lees meer

Hamit Karakus over de wijkaanpak: De wijk is niet politiek

Hamit Karakus is algemeen directeur van kennis- en netwerkorganisatie ­Platform31....

lees meer

Burgerparticipatie in Omgevingswet wordt flinke strijd

De Omgevingswet draagt de belofte van burgerparticipatie in zich. Maar...

lees meer

Nog 700.000 mensen in kwetsbare wijken

Ja, het gaat beter met de leefbaarheid in ons land....

lees meer

OMOOC Essenties van samenwerken door de Omgevingswet

Succesvol samenwerken is afhankelijk van een combinatie van drie bouwstenen:...

lees meer

Panorama Lokaal selecteert zeven woonwijken

Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den...

lees meer

Creatieve wijkinitiatieven: goed voor bewoners én ontwikkelaars

Veel Nederlandse stadswijken worden diverser. De oorspronkelijke bewoners, die veelal...

lees meer

Participatie? Wees niet blanco, maar onbevooroordeeld

Aan de slag met participatie in gebiedsontwikkeling? Ga er dan...

lees meer

Participeren in de Omgevingswet: stimuleren of dirigeren?

Participatie door de initiatiefnemer in de context van de Omgevingswet...

lees meer

Essay: De derde succesfactor

Het Programma Aardgasvrije Wijken vraagt elke maand aan een Nederlandse...

lees meer

Interview: Ik begrijp dingen niet als ik ze niet kan zien. Dus je moet gaan kijken

Steeds vaker komen we vanuit het LPB mensen van de...

lees meer

Publicatie: Plekken van hoop en verandering

Steden en wijken staan ook de komende jaren voor belangrijke...

lees meer

Interview: Niet de gemeente, maar de (wijk)ambtenaar werkt integraal

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar...

lees meer

“Er zijn op de momenten dat mensen jou nodig hebben”

Op 20, 21 en 22 november vindt het LPB-congres plaats...

lees meer

Kleurrijke buurt verstevigt sociale cohesie

Samenwerking is het sleutelwoord. Niet alleen tussen burgers, groenaannemers en...

lees meer

Beter en goedkoper: van keukentafel naar wijkaanpak

Volgens de onderzoekers van het boek De Verhuizing van de...

lees meer

Overbetuwe gaat werk maken van burgerparticipatie

Ja, in theorie is er wel sprake van burgerparticipatie in...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Amsterdam geeft bewoners zelf de touwtjes in handen

Amsterdam wil inwoners het vertrouwen en het geld geven om...

lees meer

Wat telt voor inwoner, professional, organisatie en gemeente

Steeds meer gemeenten proberen grip te krijgen op wat zij...

lees meer

De ideeënmakelaar in Lelystad heeft meerwaarde

Buurtinitiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan sociaal krachtige wijken, is...

lees meer

Huiskamer als nieuw politiek arena

In Leiden wonen veel mensen die van de stad houden....

lees meer

Alledaagse attentheid in een superdiverse wijk

In een superdiverse wijk spreekt het niet voor zichzelf dat...

lees meer

Interview: wie maakt het verschil in de wijk?

In elke kwetsbare wijk zorgen actieve buurtbewoners voor positieve veranderingen...

lees meer

Interview Platform Stad en Wijk met Willem Stam

Het Platform Stad en Wijk onderzoekt diverse ‘plekken van hoop...

lees meer

Participatieplicht raakt iedereen

De Omgevingswet komt eraan en iedereen moet nu al in...

lees meer

Wijk- en dorpsbudgetten verlichten besturen in Coevorden

De introductie van dorps- en wijkbudgetten en veel invloed geven...

lees meer

De participatiesamenleving zet zich voort met ‘right to bid’

Gemeenten, verenigingen en inwoners leren experimenteren met, het van oorsprong...

lees meer

Digitale democratie in Amsterdam: likes verzamelen voor begrotingsplannen

Met de online participatietool West Begroot laat de gemeente Amsterdam...

lees meer

Wijkontwikkeling van Selwerd koerst op gezond en gelukkig

In de luwte werd de wijkvernieuwing van Selwerd ontwikkeld. De...

lees meer

‘Participatie voor gevorderden’ in Rotterdam: Een les in loslaten

Rotterdammers hebben het recht gemeentelijke taken over te nemen als...

lees meer

Slimste wijk van de wereld is ook sociaal een groot experiment

Het Brainport Smart District Helmond moet de slimste wijk van...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: samen stad maken op de Utrechtse manier

Het Utrechts college wil bewoners, ondernemers en bezoekers nog actiever...

lees meer

Cocreatie op een Rotterdams pleintje: eindeloos veel lullen, en dan een beetje poetsen

Als een verwaarloosd Rotterdams pleintje van de gemeente een zak...

lees meer

Zo integreer je leefstijlen in je participatie-aanpak

Veel gemeenten zoeken naar wegen om inwoners te stimuleren en...

lees meer

Onderzoek: Meer tijd nodig voor verankeren burgerinitiatief

Met het afbouwen van de verzorgingsstaat vallen in buurten en...

lees meer

CPB: Wijkteams leiden niet tot minder, maar tot meer dure zorg

Gemeenten zetten wijkteams in om de zorg dicht bij de...

lees meer

“Wijkgericht werken start met het goede gesprek”

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. De...

lees meer

Zeven vragen die elke protagonist van menging zou moeten stellen

Sociale menging is een voortdurend terugkerend thema in stedelijk beleid....

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Gemeente: kom dan naast ons staan!

De ene gebiedsmakelaar is de andere niet, is de ervaring...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: gebiedsprogramma Nieuwstraatkwartier, Almelo

Met een speciaal gebiedsprogramma probeert de gemeente Almelo inwoners van...

lees meer

Sociale menging blijft onmisbaar voor grote steden

Met de stille dood van het grotestedenbeleid leek ook de...

lees meer

Wijkparticipatie? Eerst de buurt, dan de stedenbouwkundigen

Er is alleen sprake van participatie wanneer het proces een...

lees meer

De dilemma’s van een democratisch miljoenenexperiment in Middelland

In Rotterdam is de lokale democratie opnieuw uitgevonden: bewoners verdelen zélf...

lees meer

Onderzoek: Burgerinitiatieven voor beheer van kleine stationsgebieden

Door sociale activiteiten te organiseren kunnen burgerinitiatieven een belangrijke bijdrage...

lees meer

Voorbij de pioniersfase van bewonersinitiatieven

Gemeentes en fondsen ondersteunen graag bewonersinitiatieven, maar liefst eenmalig. Kan...

lees meer

Publicatie: Groots Groningen, de kracht van klein

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezing Groningen, Haren en Ten...

lees meer

Dalende leefbaarheid is geen nieuws, wel prioriteit

‘Leefbaarheid armste wijken gaat achteruit’, kopte de voorpagina van Volkskrant...

lees meer

Het LPB Congres 2019 gaat naar… Capelle aan den IJssel!

Tijdens de afsluiting van het LPB Congres in de Noordoostpolder maakten...

lees meer

De verhuizing van de verzorgingsstaat levert veel reacties op

De verhuizing van de verzorgingsstaat, het jaarboek van het Tijdschrift...

lees meer

“Voorkom dat de gedeelde stad een verdeelde stad wordt”

Felix Rottenberg heeft een zoete en zure nasmaak overgehouden aan...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Alles stroomt via relaties en stagneert bij structuren

Buurtwijs ontmoet Ady Hoitink en Esther Kersten bij het Hof van...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Loslaten is ook echt loslaten

Wijkaanpak is meer dan alleen programma’s. Het is loslaten zonder...

lees meer

Stem op een wijkambtenaar voor ambtenaar van het jaar 2018!

Welke ambtenaar maakt kans om Beste Ambtenaar van 2018 te...

lees meer

Terugkijken: wijkvernieuwingscongres Vooruit met de wijk!

De wijk staat weer volop in de schijnwerpers. Opgaven zoals...

lees meer

Onderzoek: De meeste buurten veranderen niet snel van karakter

De populaire veronderstelling dat stadsbuurten in een mum van tijd...

lees meer

“Als je niet investeert in wijken, dreigt segregatie”

Op donderdag 11 oktober verwelkomt Groningen iedereen die actief of...

lees meer

Van what’s wrong naar what’s strong

Mieke de Lange, opbouwwerker in Deventer, onthult haar drie belangrijkste...

lees meer

Nieuw! Alle wijsheid uit de buurt nu ook op LPB.nl

Het LPB is niet vies van goeie samenwerkingen. Tenslotte, dat...

lees meer

Burgerparticipatie hoeft niet tot frustraties te leiden

Onlangs constateerde Jos van der Lans op www.socialevraagstukken.nl dat er veel...

lees meer

Een taalkundige, organisatorische en netwerkbenadering van gebiedsgericht werken

Door gebiedsgericht te werken zet Amsterdam problemen en kansen van...

lees meer

Democratie in Actie officieel van start

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Onderzoek burgerinitiatieven Wassenaar Leidschendam e.o.

De Rekenkamercommissie van Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg heeft 71 burgerinitiatieven langs...

lees meer

Rotterdamse wijkteams verzuipen in regels en controles

Drie jaar geleden moesten ze het nieuwe aanspreekpunt worden voor...

lees meer

9 digitale buurtplatforms vergeleken

De wereld verstedelijkt, steeds meer mensen wonen in de stad....

lees meer

Publicatie: Ritselmanagement binnenste buiten

Ritselen is de praktische tegenhanger van alle ideaaltypische concepten en methodieken....

lees meer

G1000Steenwijkerland, van Burgertop naar Burgerbesluit

De G1000Steenwijkerland is op 7 april 2018 afgerond met een...

lees meer

Publicatie: monitor burgerparticipatie 2018

Sinds 2010 voert ProDemos elke twee jaar de Monitor Burgerparticipatie...

lees meer

Publicatie: BuitensteBinnen

Hoe ga je als gemeente om met de veranderende rol...

lees meer

Ga met collega’s in gesprek over burgerinitiatieven

Veel gemeenten en wijkteams zijn benieuwd hoe ze burgerinitiatieven nog...

lees meer

Burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek: ‘Maak ruimte voor initiatieven’

Het groeiend aantal burgerinitiatieven in het sociaal domein heeft hulp...

lees meer

Oproep: deelname onderzoek stijgende en dalende wijken

De economische crisis en veranderd rijksbeleid hebben een stempel gedrukt...

lees meer

Publicatie: Handreiking zelfanalyse meervoudige democratie

Lokale democratie wordt steeds meer een meervoudige democratie waarin vormen...

lees meer

Publicatie: Sturen op gemengde wijken?

Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt het beleidsideaal van de gemengde...

lees meer

Gescheiden werelden in opgeknapte wijken

Kan een stad zijn oude wijken aantrekkelijk maken voor de...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: van plan tot steen; Grunobuurt Groningen

De publicatie Grunobuurt Noord beschrijft het verhaal achter de vernieuwing...

lees meer

Rotterdamse bewoners Buurt Bestuurt stoppen ermee

Ze zijn het zat. Een groep betrokken inwoners uit de...

lees meer

Nieuwe colleges moeten burgerinitiatieven niet door boekhoudkundige bril bekijken

Burgerinitiatieven zijn het gesprek van de dag. Maar het blijkt...

lees meer

Stap op je bakfiets en ga GroenLinks stemmen of open je rolluik en stem PVV

Woon je in een wijk vol bakfietsen, nee-neestickers en ludieke...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: de Haagse wijkaanpak

Buurtwijs keek mee in de keuken en sprak met twee...

lees meer

Experimentenwet niet nodig voor experimenteerruimte gemeenten

Om lokaal maatwerk te kunnen leveren, is het belangrijk dat...

lees meer

Kijktip: OMOOC vernieuwing lokale democratie

Tot aan de verkiezingen wordt er elke week een nieuwe video...

lees meer

Gebiedsgericht voorbeeld: Delfts Doen

In Delft hebben we de Delftse participatieaanpak uitgewerkt: Delfts Doen....

lees meer

De Rotterdamse buurten knappen niet op door armen te weren

De Rotterdamse gemeenteraad koos er deze week wederom voor om...

lees meer

Hoe een straat zelf bepaalt hoe het er voortaan uit zal zien

De Schepenstraat is een groene jaren 30-laan in Blijdorp. Het...

lees meer

Tweede jeugd voor de bloemkoolwijk

Na de stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwingsopgave van naoorlogse woonwijken staan...

lees meer

Onderzoek: Luisteren politici naar burgerparticipatie?

Daar waar de Nederlandse regering de burgerparticipatie op het nationale...

lees meer

Digitaal democratiseren

De e-democratie is in opkomst: via digitale platforms, apps, sociale...

lees meer

Hoe leg je verantwoording af als burgerinitiatief?

Verantwoording afleggen over besteding van publiek geld vindt iedereen natuurlijk...

lees meer

Onderzoek: Succesvolle wijkaanpak niet laten versloffen

Sloop en nieuwbouw als onderdeel van twintig jaar wijkaanpak hebben...

lees meer

Publicatie: Van groenbeheerder tot buurtcoach

Loop door een stad en je ziet hoe publiek groen...

lees meer

Onderzoek en voorbeeld uit Gent: sociaal-cultureel werk als een democratische arena

In 2006 ging Evelyne Deceur als sociaal-cultureel werker aan de...

lees meer

Publicatie: In Beweging – 40 jaar Gebiedsgericht Werken door de ogen van Hans Hoogvorst

‘In beweging’, dat is de titel van dit boek. In...

lees meer

G1000Enschede op weg naar eerste burgerbesluit van Nederland

Op 11 november aanstaande worden in Enschede zes voorstellen gepresenteerd...

lees meer

Regeerakkoord: experimenteren met ‘recht op overname’

Het nieuwe kabinet wil met ‘enkele gemeenten’ gaan experimenteren met...

lees meer

Regeerakkoord: Meer geld voor agenten in de wijk

De politie krijgt structureel 267 miljoen euro extra voor onder...

lees meer

Steeds minder buurtoverlast

Buurtoverlast is een veelvoorkomend en wijdverbreid verschijnsel, maar is de...

lees meer

Participatiesamenleving anno 2017: volop kansen

Koning Willem Alexander introduceerde in 2013 in zijn eerste troonrede...

lees meer

Nieuwe stappen nodig bij vernieuwing lokale democratie

Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie...

lees meer

Roadmap naar meer sociaal ondernemerschap

De tijd van experimenten en pilots met sociaal ondernemen is...

lees meer

Scharrelambtenaar helpt burgerinitiatief

Sommige gemeenten gebruiken ‘scharrelambtenaren’ om burgerinitiatieven op te sporen en...

lees meer

Gezocht: ‘Verandervoerders’ voor verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018!

Elk jaar organiseert FUTUR,  hét netwerk van jonge ambtenaren in...

lees meer

Inschrijving verlengd: Met een gezonde dosis lef de wijk in. Durf jij het aan?

Een groenteboer organiseert in zijn winkel een diner voor ouderen...

lees meer

De kerntaak van sociaal werkers is niet problemen oplossen, maar anderen erbij betrekken

Democratisch sociaal werk is een abstract idee. Een democratisch proces...

lees meer

Aanpak kwetsbare wijken door slim samenwerken

Steden anticiperen in hun aanpak van wijken meer en meer...

lees meer

Bewonersinitiatieven vragen om maatwerk en enthousiasme

Bewoners krijgen en nemen steeds vaker de ruimte om zelf...

lees meer

Platform G1000 experimenteert met het burgerbesluit

Bij de G1000Enschede is geëxperimenteerd. De uitkomst van de dag zou als...

lees meer

Onderzoeksgroep R-LINK: Hoe bottom-up initiatieven bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken

R-LINK is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties...

lees meer

125 gemeenten hebben buurtrechten ingevoerd

Er is een verschuiving van macht en middelen gaande in...

lees meer

Voorbeeld: Initiatieven Knooppunt Dordrecht

Elke derde donderdag van de maand vindt in Dordrecht het...

lees meer

De wijkkrant wordt schromelijk onderschat

Om met elkaar samen te leven moet je weten wat...

lees meer

Wat werkt in de wijk: wijkteam & woningcorporatie

Wijkteams en woningcorporaties bedienen vaak in dezelfde wijken dezelfde doelgroepen....

lees meer

Bewoners Roggeveenstraat kopen samen hun sociale huurhuizen

De huurders blijven tegen sociale prijzen huren, maar dan van...

lees meer

Publicatie: Atlas voor gemeenten 2017 – Geluk

De Atlas voor gemeenten 2017 heeft als thema geluk. Wat...

lees meer

LPB Congres 2017: Leve de Mienskip!

In Leeuwarden is de voorbereiding van het LPB congres 2017...

lees meer

Publicatie: NL – magazine over stedelijke en regionale ontwikkeling

Medio juni 2017 verschijnt de eerste editie van NL: een...

lees meer

Er is echt iets anders nodig in de wijkteams

Het favoriete vehikel van de transformatie van het sociale domein...

lees meer

Burgerinitiatieven hebben baat bij professionalisering

Steeds vaker nemen burgers het heft in eigen handen. Maar...

lees meer

Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen...

lees meer

Verslag: Startbijeenkomst leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken

Op woensdag 19 april kwamen Stadmakers bijeen in Pakhuis de...

lees meer

Publicatie: Weten is nog geen doen

Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk om aan de...

lees meer

Verslag: Geldstromen door de wijk

Een gevecht midden in een volle arena, daarmee opende het Geldstromen...

lees meer

Co-creatie in de publieke sector: een reële, maar ingewikkelde praktijk

Inwoners, overheden en organisaties werken steeds vaker in co-creatie. Het...

lees meer

Onveilige wijken blijven achter door gebrek aan participatie

Niet alle burgers kunnen een bijdrage leveren aan hun buurt,...

lees meer

Amsterdam Centrum experimenteert met zelfbestuur burgers

In de Weteringbuurt in Amsterdam experimenteren gemeente en buurtbewoners met...

lees meer

G32: kwetsbare wijken hebben nieuwe impuls nodig

De leefbaarheid in veel wijken van Nederlandse steden staat onder...

lees meer

Onderzoek: leer- en onderzoekstraject buurtmakers

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Twynstra Gudde doet de Friese woningcorporatie...

lees meer

Voormalige Emmer camping wordt experimenteerbuurt

Een volautomatische groentetuin, een fabriek voor zonne-energie fietsen, of een...

lees meer

Publicatie: Gemeente Groningen – Als de wijk de ruimte pakt

Als de wijk de ruimte pakt (91 MB) kan gezien worden...

lees meer

Nieuwsuur: Stille revolutie voltrekt zich binnen lokale democratie

In steeds meer plaatsen kijken burgers niet toe hoe de...

lees meer

Verslag: Sociale Top 2017 Eindhoven

De gemeente Eindhoven was op maandag 23 januari gastheer van...

lees meer

Pleidooi voor meer betrokken bestuurders

Wat vraagt een zich terugtrekkende overheid van bestuurders? Moeten die...

lees meer

Nieuwe aandacht, maar alsjeblieft géén nieuw wijkenbeleid

Professor Preston Smith waarschuwt voor het wegglijden van de Nederlandse...

lees meer

Vanaf 5 feb op NPO 2: We doen het zelf wel

Enthousiaste mensen in alle delen van het land nemen het...

lees meer

Terug van nooit weggeweest: ontmoeting in de wijk

Waar staan woningcorporaties op het gebied van leefbaarheid? Tijdens de Platform31-themasessie...

lees meer

Civic crowdfunding: Lastige burgers of welkome nieuwe partners?

Bij civic crowdfunding nemen bewoners, lokale ondernemers en organisaties zelf...

lees meer

‘Bakkie in de wijk’ om bewoners beter te leren kennen

Hoe kun je samenwerking tussen wijkteams en buurtbewoners goed vormgeven? ...

lees meer

Buurtkenmerken bepalen ons overgewicht

In strijd tegen obesitas moet ook naar de onderliggende oorzaken gezocht...

lees meer

Gelukkiger door zelf onderhouden wijk in Leeuwarden

De proef met Leeuwarder dorps- en wijkbewoners die zelf plantsoenen...

lees meer

Rapport: Pionieren met de Omgevingswet

Minister Schultz heeft het rapport 'Pionieren met de Omgevingswet' gepresenteerd,...

lees meer

Publicatie: De Buurttransformator – Co-creëren met duurzame energie in buurten met sociale woningenverhuur

Hoe kan een voornemen tot renovatie en energie verduurzaming van...

lees meer

Bestuurskundige Arwin van Buuren: ‘De overheid moet veel meer Barbapapa zijn’

Om mee te bewegen met de samenleving moet de overheid...

lees meer

Publicatie: Werken tussen tactieken en publieken

De overheid en omgaan met de organisatie van de samenleving,...

lees meer

Publicatie: Samen inspireren, leren en sturen

Een paar jaar oud alweer, de Community of Practice Wijkaanpak....

lees meer

Rotterdammer heeft nog te weinig invloed

“Meer invloed, minder macht”, zo vatte het Rotterdamse gemeentebestuur in...

lees meer

Midsize NL: Je stad kennen als basis voor het activeren van initiatief

We verwachten veel van de energieke samenleving. Op verschillende plekken...

lees meer

Publicatie: Participatie in Control

De rol van financiën in de samenwerking tussen gemeente en...

lees meer

Verslag Buurtcommunities #17: Inclusiviteit is hard werken

Hoe zorgen burgerinitiatieven ervoor dat ze niet ‘uitsluitend’ werken? Hoe...

lees meer

Verslag Stadmakerscongres: Stadmakers creëren plekken waar je je welkom voelt

Stadmaken is booming, dat was te voelen op het Stadmakerscongres 2016...

lees meer

Als we zelf meedoen, voelen we ons dan veiliger?

Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein is niet van vandaag of gisteren....

lees meer

Publicatie: Door het midden!

In heel Nederland nemen bewoners en ondernemers initiatieven om hun...

lees meer

Essay: De emancipatie van de periferie

Op 1 november tijdens het Rijksbouwmeestercongres presenteerde Floris Alkemade zijn...

lees meer

Analyse van de Rijksbegroting 2017

Platform31 analyseerde de Rijksbegroting 2017. Wat zijn de gevolgen voor...

lees meer

Inclusiviteit van buurtinitiatieven #020

Een vraag die veel maatschappelijke initiatieven bezighoudt is die van...

lees meer

Burgerbegroting in uw gemeente

Een burgerbegroting is een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en...

lees meer

Maak van bewonersinitiatieven geen beleidsinstrument

De stadsdelen in Amsterdam hebben het niet makkelijk: sinds de...

lees meer

10 Right to challenge-tips voor inwoners en gemeenten

Right to Challenge (RtC) is het recht van buurtgebonden (sociale)...

lees meer

De 5 mythes over burgerparticipatie

Er zijn veel misinterpretaties over burgerparticipatie en wat het precies...

lees meer

Hoe help je als gemeente sociaal ondernemers in de buurt?

Sociaal ondernemers zijn in principe een ideale partner voor gemeenten:...

lees meer

Verlies voorzieningen probleem voor plattelandsbewoner

De afname van het aantal voorzieningen op het Friese platteland...

lees meer

Burgerparticipatie stopt vaak bij vrijblijvend advies

Gemeenten gaan bij burgerparticipatie vaak niet verder dan het raadplegen...

lees meer

Wijkteam moet loskomen van individuele hulp

‘Wijkteams moeten loskomen van de casuïstiek en zich verder ontwikkelen...

lees meer

Verslag Expertsessie Deventer

Op donderdag 9 juni vond in Deventer weer een LPB...

lees meer

Ambtenaar wordt een superflexibel begrip

Hoe maken we teams waarin verschillende vaardigheden aan bod komen?...

lees meer

Triomf van de stad, maar niet elke stad

Het gaat goed met de stad. Zo goed dat steeds meer...

lees meer

Nieuwsbrief #4

Wil jij kans maken op een overnachting in Apeldoorn? Schrijf...

lees meer

Budget groenbeheer van gemeente naar dorp

Twee dorpen in Oldebroek beschikken over hun eigen portie van...

lees meer

Grote schoonmaak aan regels niet nodig

Om burgerinitiatieven meer kans van slagen te geven hoeft, in...

lees meer

LPB Leden

Alleen organisaties (gemeenten, corporaties etc.) kunnen lid worden van het...

lees meer

@Seriousambtenaar over rol bewonersgroepen en netwerkdemocratie

Aan het eind van een dag praten en denken over...

lees meer

Ouderen langer thuis met behulp van buren

Het project Even Buurten in de Rotterdamse wijk 'Het Lage...

lees meer

Samen wageningen

Wageningen maakt nieuw beleid. Dit gaat over gezondheid, werk, jeugd,...

lees meer

De stadsagenda van Vlaardingen

Nadenken over de toekomst van de stad. Dat doen vele...

lees meer

CBSinuwbuurt

Het Centraal Planbureau heeft een nieuwe website gelanceerd waarbij je...

lees meer

LPB Congres door de ogen van Gemeente Dordrecht

Er kwam een leuke reactie binnen via het mailadres van...

lees meer

Heeft de jurist dit al gezien?

Een terugblik op de workshop over De regels en de...

lees meer

Bloggers & Vloggers gezocht

Voor lpb.nl zijn we op zoek naar nieuwe bloggers &...

lees meer

Waar staat je gemeente

Handige link>> Op deze website, ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en...

lees meer

Universiteit van Nederland

Handige link >> De beste hoogleraren van Nederland geven gratis...

lees meer

Eropaf

Handige link >> Eropaf! wil een actief netwerk van professionals...

lees meer

Basisinkomen 2018

Handige link >> Met dit burgerinitiatief wil men het gesprek...

lees meer
Meer...