Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten

De woningcorporaties in Nederland hebben turbulente tijden achter de rug. Verschillende incidenten en een Parlementaire Enquêtecommissie hebben geleid tot een overwegend negatief imago, strakkere wet- en regelgeving en een afgenomen vertrouwen tussen overheid, woningcorporaties en huurders. De verhuurderheffing doet een fors beslag op de financiële middelen van corporaties. Tegelijkertijd zijn de opgaven waarvoor corporaties staan groot. Zo is de betaalbaarheid van de sociale voorraad verslechterd. Er zijn woningtekorten voor starters en nieuwkomers. Het toenemende aantal huishoudens met een bijzondere woonvraag vraagt om meer passend aanbod en begeleiding. De woningvoorraad moet worden verduurzaamd. En de ontwikkeling van de leefbaarheid in sommige buurten stellen niet gerust. Tegen deze achtergrond is de vraag relevant hoe het momenteel is gesteld met de maatschappelijke rol en prestaties van de corporaties. Kunnen zij hun rol en waarde(ring) herwinnen, of beter nog: weer vergroten? En wat kan en moet die toekomstige rol van woningcorporaties dan zijn? Het boek ‘Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten‘ (pdf-bestand) biedt een kritische reflectie...

meer