Publicatie: Lessen uit de lerende praktijk

17 oktober, 2023 - webredactie

Op de site van Movisie vind je een artikel over lerende praktijken:

Hoe kunnen we gezamenlijk leren en veranderen? En hoe kunnen we onze kennis bundelen en beter benutten om sociale vraagstukken op te lossen? Vanuit deze vragen nemen we vier verschillende lerende praktijken onder de loep.


Wat is een lerende praktijk?

In het sociaal domein wordt steeds vaker gewerkt in ‘lerende praktijken’, zoals communities of practice en actieonderzoek. Het begrip ‘lerende praktijk’ beschouwen we als een koepelterm voor allerlei lerende manieren van werken. Het is ‘een doordachte en welomschreven manier van leren om een sociaal vraagstuk op te lossen’.

Movisie is zelf actief in het uitvoeren en begeleiden van lerende praktijken en heeft de afgelopen jaren steeds meer kennis opgebouwd over lerende praktijken als manier om te leren en werken in de praktijk van het sociaal domein. Zo is er een goed beschreven overzicht van de verschillende vormen en doelen van lerende praktijken en zijn er verschillende praktijkvoorbeelden beschikbaar, zoals de lerende praktijken rondom mantelzorgvraagstukken. We werken aan een body of knowledge waarmee we bij willen dragen aan het methodisch handelen en ‘doen wat werkt’ in lerende praktijken.

De publicatie ‘Lessen uit lerende praktijken’ is te downloaden op movisie.nl.