Ondersteuning voor kennisbijeenkomsten

21 maart, 2024 - webredactie

Als LPB stimuleren we het delen van kennis over buurtgericht werken. Heb jij plannen voor een kennisbijeenkomst over het werken in wijken, buurten of kernen – voor je eigen collega’s en professionals van andere gemeenten? We juichen dat toe en ondersteunen je daar graag bij.

 

Het LPB is samenwerkingspartner van WijkWijzer, het platform voor leefbare en veilige wijken. De partners binnen WijkWijzer stimuleren gemeenten, bewoners en organisaties om samen te werken aan stedelijke vernieuwing en versterking van wijk-/buurtgericht werken en de wijkaanpak.
Als onderdeel daarvan helpen we professionals en bewoners met het uitwisselen van kennis. In 2024 is er budget beschikbaar waarmee we gemeenten kunnen ondersteunen bij de organisatie van kennisevents: bijeenkomsten voor verdieping van het wijkgericht werken, het delen van kennis en versterken van netwerken.

Voorwaarden voor financiële steun

WijkWijzer en LPB kunnen inhoudelijk meedenken over je bijeenkomst – bijvoorbeeld door het delen van kennis of het leggen van links met experts. Maar soms heb je ook financiële steun nodig om een event mogelijk te maken. Via WijkWijzer kan dat, onder voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • Het onderwerp is interessant en relevant voor wijkambtenaren uit meerdere gemeenten.
  • De bijeenkomst is bedoeld voor meerdere spelers in het wijkgericht werken/de wijkaanpak.
  • De bijeenkomst vindt plaats in 2024 (ideeën voor 2025 bespreken we eind 2024).
  • De initiatiefnemer kan duidelijk aangeven welke financiële, organisatorische, inhoudelijke of overige ondersteuning nodig is, met een beknopte planning en begroting.

We schatten in dat één bijeenkomst circa € 3.000 kost (€ 1.000 locatiekosten, € 500 catering, € 500 communicatie/promotie en € 1.000 inhoudelijk programma). Wijkt jouw idee hiervan af? Dan kunnen we hierover in gesprek.

Meer weten?

Heb je een evenement in gedachten waarvoor deze ondersteuning zich goed leent? Wil je meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden? Stuur je voorstel of vraag naar info@lpb.nl