In Memoriam Theo van Luijk

4 april, 2024 - Kick Klein

Ons bereikte het droevige bericht dat ons oud-bestuurslid Theo van Luijk, op 28 maart jongstleden is overleden. Theo was jarenlang tot zijn pensionering bij de gemeente Apeldoorn een bevlogen en betrokken bestuurslid van het LPB. Hij was altijd actief betrokken bij de selectie van de gastgemeente van ons congres en in het bestuur een echte verbinder.

Het bestuur van het LPB

 

We vroegen José Cvetanovic, actief LPB-lid en directe collega van Theo, hoe zij zich Theo herinnert. Ze vertelt: “Theo was een bijzondere collega en leidinggevende. Een collega met enerzijds een grote betrokkenheid en loyaliteit en anderzijds een behoorlijk kritische houding richting de gemeentelijke organisatie. Beide aspecten verwachtte hij als leidinggevende ook van zijn Apeldoornse stadsdeelmanagers. Theo vond het zonder meer noodzakelijk dat wij de grens opzochten. Hij verwachtte van elke stadsdeelmanager toch wel zo’n twee keer per jaar ‘gedoe’ in de organisatie. En als dat ‘gedoe’ dan kwam en niet meer in de hand te houden was, stond Theo vierkant achter ons of liep zelf naar de gemeentesecretaris of betrokken manager. Niet om het glad te strijken maar om nut en noodzaak van het gedoe uit te leggen. ‘Zonder wrijving geen glans’ is een uitdrukking die perfect op Theo’s werkwijze van toepassing was.”

“Ook na zijn pensioen hoorden wij in Apeldoorn nog regelmatig van Theo. Zijn berichten op X en Facebook bleven betrokken en kritisch. Theo was bovenal een aardige en hulpvaardige collega. Een collega die de familiecultuur hoog in het vaandel droeg. Etentjes met het team werden gehouden bij iemand thuis en de partners waren standaard uitgenodigd. Hierdoor kenden we elkaar en werd er ook op de werkvloer over ons privéleven gesproken. Zo ontstonden goede collegiale banden en vriendschappen die lang stand hielden.”

“Theo nam altijd de vrijheid om te doen wat hij nodig vond. Het LPB was zeker een van die dingen. Theo was ook bij het LPB zeer betrokken en loyaal. Hij droeg altijd actief bij en vroeg dat ook van zijn stadsdeelmanagers in Apeldoorn. Bij het LPB had hij zijn kritische houding volgens ons niet nodig: hij beschouwde het bestuur als familie. Volgens ons was dat wederzijds.”

José Cvetanovic, ook namens de Vakgroep Gebiedsmanagement gemeente Apeldoorn

In Memoriam Theo van Luijk