Publicatie: Wij in de Wijk 4

26 oktober, 2022 - Webredactie

Dit artikel verscheen eerder op www.movisie.nl

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundels Wij in de Wijk van Movisie laten zien hoe initiatieven op allerlei plaatsen in het land daaraan werken. De zojuist verschenen slotbundel Wij in de Wijk 4 belicht initiatieven in Uden, Bovensmilde, Zaandam, Mierlo-Hout, Eindhoven, en Heerlen-Noord.

Overal in Nederland werken inwoners, sociaal professionals en mensen van gemeenten samen om hun leefomgeving prettiger, leefbaarder en socialer maken. Vanuit het project Wij in de Wijk beschrijft Movisie hoe betrokkenen dit aanpakken. Wat zijn hun ervaringen, successen en tegenvallers? Eerder publiceerde Movisie de bundels Wij in de Wijk 1, 2 en 3.

Slotbalans 
In de vierde en laatste casusbundel van Wijk in de Wijk beschrijft Movisie initiatieven, in Uden, Bovensmilde, Zaandam, Mierlo-Hout, Eindhoven, en Heerlen-Noord. Met deze laatste zes komt het totaal door Movisie beschreven casussen in het project Wij in de Wijk op 29. In eerdere versies van dit project trok Movisie steeds lessen uit de gepresenteerde casussen.

Nu aan het einde van het meerjarige project Wij in de Wijk maakt ze de slotbalans op. Wat heeft de tour langs 29 plekken door Nederland ons geleerd? De belangrijkste conclusie die Movisie zelf trekt is dat dit project een geweldig medicijn is tegen somberte over verbinding maken, zeker in een tijd waarin het lijkt alsof elk ‘wij’ onder druk staat. Zie de boerenprotesten, de verhitte debatten rondom de coronacrisis, de polarisatie rond asiel en migratie. Wie de media volgt, krijgt snel de indruk dat Nederland één groot slagveld is waar het ieder voor zich is, bubbels gedijen en groepen zich in eigen schuttersputjes hebben verschanst.

Lees verder op www.movisie.nl

Download hier Wij in de Wijk 4