Nieuwe bundel Wij in de Wijk (3) toont de kracht van bonding

26 november, 2021 - Webredactie

Deze publicatie van Movisie verscheen eerder op www.movisie.nl 

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundel Wij in de Wijk 3 van Movisie laat zien dat bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Overal in Nederland werken inwoners, sociaal professionals en mensen van gemeenten samen om hun leefomgeving prettiger, leefbaarder en socialer maken. Vanuit het project Wij in de Wijk beschrijft Movisie hoe betrokkenen dit aanpakken. Wat zijn hun ervaringen, successen en tegenvallers?

Eerder publiceerde Movisie al twee bundels, Wij in de Wijk 1 en Wij in de Wijk 2, die initiatieven belichten die zijn gericht zijn op bridging, waarbij mensen verbinding zoeken met personen buiten de eigen groep.

Herkenning 
Wij in de Wijk 3 kent een andere focus: initiatieven die draaien om bonding, het samenbinden van mensen die zich in elkaar herkennen of een bepaald belang delen. De reden is dat Movisie steeds vaker de positieve kanten van bonding ontdekt. Waar mensen elkaar kunnen opzoeken op basis van wat ze bindt, wordt het contact makkelijker, is er sneller begrip en herkenning. De beschutting van de eigen, herkenbare groep is voor menigeen zelfs noodzaak om staande te blijven. En het blijkt voor velen een basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling, waardoor men beter zijn plek weet te vinden in buurt en wijk én overbruggende contacten met anderen kan maken. Bonding is daarmee vaak ook een voorwaarde om te komen tot bridging, het slaan van bruggen naar andere groepen en individuen. In Wij in de Wijk 3 passeren initiatieven de revue uit Groningen, Den Haag, Oss, Ede, Utrecht, Wageningen, Pijnacker-Nootdorp en Cranendonck. Ook beschrijft het een online initiatief voor christelijke LHBTI’s. 2022 wordt het laatste jaar van Wij in de Wijk en is de zoektocht gericht op zogenaamde bloeiwijken, wijken die het opvallend goed doen als het gaat om leefbaarheid en sociale cohesie.