Publicatie: Wij in de Wijk

18 maart, 2020 - Webredactie

Zorgen dat inwoners van wijken en buurten prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie. De publicatie ‘Wij in de Wijk’ van Movisie, over het versterken van de sociale cohesie tussen groepen inwoners in een wijk, beschrijft zeven praktijken die daarmee bezig zijn. De inspirerende voorbeelden komen uit verschillende delen van het land, van Noardeast-Fryslân tot Den Bosch. Een van de lessen: ‘kneuterigheid verdient een standbeeld’.

Het laatste hoofdstuk van de publicatie bevat acht lessen, die getrokken kunnen worden uit de beschreven casussen. Eén opmerkelijke les luidt: ‘kneuterigheid verdient een standbeeld’. Toelichting: ‘Verbindingen ontstaan het beste binnen overzichtelijke en kleinschalige initiatieven. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties moeten niet alleen focussen op bereik en representativiteit, maar juist ook oog hebben voor kleine initiatieven die op het eerste gezicht weinig voorstellen, maar wezenlijk zijn voor een groepje mensen. In de zeven casussen gaat het om kleine initiatieven. Activiteiten rond een buurtwerkkamer, een wijkcentrum, een pipowagen in een klein wijkje, een serre van een woonzorgcentrum. In Keizer Karelpark in Amstelveen bouwen inwoners – kinderen, ouders en oudere bewoners van een seniorenflat – samen aan ‘vogelvlotjes’. Het betreft vlotjes die in de vele sloten en vijvers in de wijk geplaatst kunnen worden en watervogels een plek bieden om ongestoord te broeden. Het samen maken van deze vlotjes brengt verschillende groepen inwoners bij elkaar. Jong leert oud kennen en er worden nieuwe, positieve verbindingen in de wijk gerealiseerd die voorheen niet bestonden.

Deze publicatie van Movisie is hier te downloaden: Wij in de Wijk