Publicatie: Wij in de wijk 2

8 december, 2020 - Webredactie

Je hoeft er in Nederland niet alleen voor te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer eens bewezen. Wat zijn er veel mensen die hulp bieden. De coronacrisis maakte en maakt niet alleen duidelijk dat mensen elkaar nodig hebben en op elkaar zijn aangewezen, maar ook hoe belangrijk een sterke sociale basis is. Dat wil zeggen de aanwezigheid van betrokken buurtgenoten, alerte buurtwerkers en nabije offline en online ontmoetingsplaatsen waar nabije solidariteit kan worden georganiseerd.

De aandacht voor de sociale basis tekende zich op verschillende plaatsen ook al voor de coronacrisis af. De digitale publicatie ‘Wij in de wijk 2’ beschrijft net als de bundel Wij in de Wijk 1, initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken.

Movisie reisde voor deze versie af naar verschillende delen van het land. Ze gingen weer naar de Randstad (Stadsdeel Amsterdam-Zuid, Oud Crooswijk in Rotterdam, de Utrechtse wijk Overvecht), naar Zutphen, Voorst (Gelderland), Hilversum en de Betuwse gemeente Beesd.

De wijken, buurten en dorpen die ze op deze plekken bezochten verschilden van elkaar in omvang, inwonertal, welvaartsniveau, rust en ruimte, aanwezige voorzieningen, in levendigheid, economische dynamiek en in tradities van buurtactivisme en nabuurschap. Maar hoe groot de verschillen ook zijn, Movisie kwam overal dezelfde vraagstukken tegen die het lokale samenleven beïnvloeden: de vergrijzing, de groei van het aantal alleenstaanden en zorgbehoevenden in de directe omgeving, de groeiende diversiteit en verscherping van maatschappelijke tegenstellingen. Al deze maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken stellen uitdagingen aan het samenleven van oude en nieuwe bewoners. En toen kwam de coronacrisis daar nog eens overheen.

Download hier de publicatie Wij in de wijk 2 van Movisie