Willem Stam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

17 november, 2022 - Webredactie

Na 19 jaar voorzitterschap heeft Willem Stam vandaag tijdens het LPB Congres in Eindhoven afscheid genomen van het LPB. Willem maakt vanaf 1999 deel uit van het bestuur van het LPB, het Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken en is vanaf 2003 voorzitter. In die hoedanigheid heeft hij zich ontpopt als een boegbeeld van wijkgericht werken in Nederland. Vandaag werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het jaarlijks LPB Congres trekt elk jaar 300 tot 400 wijkambtenaren uit heel Nederland. Elk jaar organiseert een andere gemeente dit bijzondere evenement, waar kennis over gebiedsgericht werken, wijkdemocratie en bewonersbetrokkenheid wordt gedeeld. Willem geeft jaarlijks stevig inhoud aan het programma. Daarnaast is hij vanuit het LPB aanspreekpunt voor vele partnerorganisaties die zich ook op het werkterrein van de wijk of buurt begeven. In deze structuur is Willem Stam de verbinder die partijen bij elkaar brengt en nieuwe impulsen toevoegt aan de opgave in wijken en buurten. Zijn inspanningen, creativiteit, rust en overzicht maken dat zijn gezag erkend wordt.

Willem vervult deze functie vanuit passie, vanuit de oprechte visie dat het begint op het schaalniveau van je eigen straat en buurt.

Na zijn pensionering van vorig jaar bij de gemeente Den Helder nam hij vandaag afscheid van het LPB. De uitreiking van de Koninklijke Onderscheid vond plaats tijdens het LPB Congres in Eindhoven.

Voor het afscheid als voorzitter en bestuurslid van het LPB heeft het LPB het Willem Stam-fonds in het leven geroepen. Sinds onze oprichting heeft hij zich altijd ingezet voor het wijkgericht werken en de belangrijke positie van wijkwerkers in heel Nederland. Wij stellen aan twee initiatieven elk jaar elk €5000 beschikbaar, waarvan Willem vindt dat het groei verdient.