Wijklab-panel adviseert in Schiedam-Oost: geef wijkgericht werken een goede plek in de wijkaanpak

13 november, 2022 - Webredactie

Dit artikel verscheen eerder op www.platform31.nl

Op 8 september kwam het Wijklab op bezoek in Schiedam-Oost – een van de 20 focusgebieden in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). In een Wijklab maakt een multidisciplinair expertpanel met gezag in één dag kennis met een wijk en biedt denkkracht en advies voor bestuurders, beleidsmakers, professionals en bewoners op een specifiek domeinoverstijgend vraagstuk. In dit Wijklab kon het expertpanel de tanden zetten in de vraag: hoe brengen we de top-down wijkaanpak samen met het bottom-up wijkgericht werken? De komende jaren wordt in het kader van het NPLV een grote stedelijke vernieuwingsaanpak vormgegeven in Schiedam-Oost. De afgelopen jaren stonden in het teken van Oost Pact Door, een werkwijze voor en door bewoners en wijkprofessionals.

Advies centrale vraagstelling
Het Wijklab-panel adviseert om Oost Pact Door te verstevigen én een plek te geven binnen het Nationaal Programma Schiedam-Oost. De werkwijze van Oost Pact Door (OPD), waarin buurtprofessionals, bewoners, ondernemers en andere sleutelfiguren elkaar treffen en samenwerken aan verbetering van de wijk, is een essentiële basis voor de stevige wijkvernieuwingsplannen en verdient daarom ruimte en vertrouwen.

Op dit moment is de organisatie van de OPD-werkwijze kwetsbaar ingericht, waardoor het risico bestaat dat belangrijke buurtnetwerken verloren gaan als bijvoorbeeld sleutelfiguren vertrekken. Daarom pleit het panel ervoor OPD robuuster te maken, door meer vertrouwen en ruimte te bieden voor de professionals en betrokkenen die eraan meewerken. Daarnaast zou een formele plek van OPD binnen de stedelijke vernieuwingsaanpak OPD duurzamer kunnen maken. Het gaat daarbij om erkenning en gelijkwaardigheid van beide sporen. Een uitwerking van dit advies kan zijn dat een sleutelpersoon uit OPD in het programmabureau van de stedelijke vernieuwingsaanpak wordt opgenomen, waardoor Oost Pact Door integraal onderdeel wordt van het stedelijke vernieuwingsprogramma. Ook zouden actieve bewoners mee kunnen denken als de aanpak richting uitvoeringsplannen beweegt.

Een belangrijk voordeel van deze wijzigingen is dat het perspectief van de wijkprofessional, (actieve) bewoner en ondernemer wordt ingebracht in het Nationaal Programma. Dat perspectief is belangrijk om onder andere vroegtijdig de onderstromen in de wijk te signaleren, iets waar strategen en bestuurders per definitie verder vanaf staan. Dit maakt de aanpak wendbaarder en effectiever, omdat je beter in staat bent om bij te sturen (waar dat nodig is) en aan te sluiten bij wat er speelt in de wijk (waar dat kan).

Lees verder op www.platform31.nl