Doorstart voor Democratie in Actie

2 november, 2022 - Webredactie

Het programma Democratie in Actie maakt een doorstart. Tot vorig jaar werkten het ministerie van BZK en de VNG samen om de lokale en provinciale democratie te vernieuwen en versterken. Het nieuwe kabinet heeft het programma nu verlengd.

Programmamanager Frank Speel van de VNG is blij met de verlenging. ‘We hebben al veel mooie praktische handreikingen en instrumenten gemaakt. Het is mooi dat we die kunnen blijven doorontwikkelen en beschikbaar kunnen blijven stellen.’

Het programma gaat zich de komende jaren richten op drie grote thema’s, zegt Speel. Het eerste thema is participatie, inclusief de participatieverordening. BZK-minister Hanke Bruins Slot diende onlangs een wetsvoorstel in om participatie op lokaal niveau te versterken. Democratie in Actie wil daarvoor een handreiking en een modelverordening opstellen. Speel: ‘We gaan hierover  het gesprek met gemeenten aan: wat voor gemeente wil je zijn?’

Ander thema’s voor de komende jaren zijn het uitdaagrecht en het vraagstuk hoe jongeren kunnen worden betrokken bij de lokale democratie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar bleek dat die groep nauwelijks naar de stembus gaat.

Lees meer op www.lokale-democratie.nl