De waardering van maatschappelijke initiatieven

17 augustus, 2016 - Webredactie

De belangstelling voor het waarderen van burgerinitiatieven neemt toe. Niet alleen van belang voor initiatiefnemers maar juist ook voor wijkambtenaren. Movisie heeft drie methodes beschreven om initiatieven van burgers te waarderen.

De Most Significant Change (MSC)-methodiek is een manier om interventies te evalueren via ‘storttelling’. Amsterdam-Oost heeft dit ingezet, gebiedsmakelaar en actieve bewoners vertellen er over.

Het Instituut Publieke Waarden ontwikkelde een waarderingsinstrument om de waarde van maatschappelijke initiatieven te bepalen. In deze zogeheten ‘Waarderingsdriehoek’ staan de waarden ‘legitimiteit’, ‘betrokkenheid’ en ‘rendement’ centraal. Het boek Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? kan je gratis lezen.

Kracht in Nederland is een platform voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen. Een van de projecten van Kracht in Nederland is de Maatschappelijke Exchange (MAEXchange), een waardebepalingsinstrument dat initiatieven zelf helpt hun toegevoegde waarde inzichtelijk te maken.

 

Lees hier het hele artikel, dat eerder verscheen in het Magazine Sociaal & Ondernemend:  https://www.movisie.nl/artikel/waardering-maatschappelijke-initiatieven

Lees ook meer artikelen uit het Magazine Sociaal & Ondernemend 2016. Onder andere hoe de impact van sociaal ondernemers zichtbaar te maken en een interview met Jan Rotmans.