Publicatie: Slagkracht in de wijk #2 – Financiële strategie voor de wijkaanpak

6 april, 2023 - Webredactie

Deze longread van Platform31 en Verwey-Jonker Instituutbiedt een inkijk in de belangrijkste lessen en inzichten voor het opzetten van een financiële strategie voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. Deze longread geeft een nadere uitwerking van paragraaf 5.4 ‘Zicht op sturing en financiering’ en sluit aan bij hoofdstuk 6 ‘Van ontwerp naar uitvoering’ van het praktijkboek ‘Slagkracht in de wijk’, dat in 2022 door Platform31 en het Verwey-Jonker Instituut werd ontwikkeld.

Het praktijkboek bundelt de belangrijkste lessen en inzichten uit wetenschap en praktijk en vertaalt deze in concrete tips, checklists en praktijkvoorbeelden. Niet om voor te schrijven ‘hoe het moet’, maar om inspiratie en praktische ondersteuning te bieden bij het opzetten van een integrale wijkaanpak.

In deze eerste editie van het praktijkboek staat de opstartfase centraal, omdat dit het stadium is waarin de meeste wijkaanpakken momenteel verkeren. De verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare wijken in onze steden blijft echter volop in beweging. Omdat we in de praktijk moeten leren wat écht werkt om bewoners perspectief te bieden op een betere toekomst, gaat het denken en het doen de komende jaren door. Het kennisplatform WijkWijzer blijft de uitvoeringspraktijk daarom op de voet volgen.

Download hier Financiële strategie voor de wijkaanpak