Participatie op maat: ‘Waar is hier de belangrijkste man van de avond?’

15 april, 2023 - Webredactie

Dit artikel verscheen eerder op www.stadszaken.nl

Participatie wordt belangrijk onder de Omgevingswet. Maar niet elke bewoner wil op dezelfde manier participeren. Initiatiefnemers moeten dus goed opletten op hoe ze verschillende doelgroepen aanspreken. ‘Zaak is dat je de juiste participatie aanbiedt aan de juiste bewoners.’ Stadszaken en MarketResponse zetten verschillende bewonersprofielen op een rijtje. 

Grosso modo is een derde van de burgers passief en nog een derde zit écht in die participatiesamenleving. ‘De rest zit er tussenin’, zegt woonadviseur Wiebe de Ridder van onderzoeksbureau MarketResponse. ‘Zaak is dat je van te voren in kaart brengt met wat voor groepen bewoners je te maken hebt, zodat je met een participatieprogramma niet de plank misslaat.’

Waar nu de gemeente nog verantwoordelijk is voor participatie, gaat dit onder de Omgevingswet over naar de initiatiefnemer: gemeente, woningcorporatie of ontwikkelaar. Vaak zal het een combinatie van partijen zijn.

Verschuiving naar online
De laatste jaren verplaatste participatie zich deels naar online-omgevingen. Tijdens covid moest dat halsoverkop georganiseerd worden. Nu de pandemie voorbij is, is een deel van de participatie online gebleven. Reden is dat tijdens de pandemie bleek dat er opeens mensen gingen mee-participeren die tijdens de geijkte bijeenkomsten in zaaltjes niet kwamen opdagen. Dit gaat onder meer over dertigers met een volle agenda en jonge kinderen, of om bijvoorbeeld vrouwen met een migratieachtergrond die minder makkelijk naar een informatieavond, laat staan de raadzaal komen.

Online zijn de usual suspects die zichzelf graag horen en andere het woord ontnemen, minder dominant, aldus Jacobs. Maar dat bekent niet dat het fysieke ‘zaaltje’ definitief passé is. Veel omwonenden hechten nog altijd aan formele, fysieke bijeenkomsten. Het is dus zaak dat je voor elk bewonersprofiel iets aanbiedt, aldus Jacobs.

Exclusieve versus gezellige bewoners
Speciaal voor participatie- en communicatiedoeleinden verrijkte MarketResponse haar zes BSR-bewonersprofielen met onder meer participatiewensen- en verwachtingen.

Deze verrijking komt voort uit een onderzoek met een representatieve steekproef onder 1500 Nederlanders. Twee groepen die zowel op de lijn ego versus groep als op de lijn introvert versus extravert recht tegenover elkaar staan, zijn de groepen met de ‘exclusieve’ en ‘gezellige’ bewonersprofielen.

Trefwoorden bij de exclusieve groep (14 procent van de Nederlanders) zijn doelgericht, intelligent, ondernemer, zelfverzekerd. Belangrijk voor de exclusieve groep zijn succes in het leven, uitdaging, ambitie en erkenning van prestaties. Bewoners met een exclusief leefstijlprofiel willen vooral goed geïnformeerd worden en selectief worden uitgenodigd in de fase van beleidsvoorbereiding en -bepaling.

Mensen in de gezellige groep (eveneens 14 procent van de Nederlanders) zijn hartelijk, gezellig, behulpzaam, spontaan, vrolijk en zachtaardig. Het zijn groepsmensen, die gastvrijheid, geborgenheid, sociale verbondenheid en vriendschap hoog in het vaandel dragen.

Lees verder op www.stadszaken.nl

Volg donderdag 20 april het Webinar participatie en bewonerswensen