Publicatie: Slagkracht in de wijk

4 oktober, 2022 - Webredactie

Met de aankondiging van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid door minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, is de aandacht terug voor het leefklimaat in kwetsbare wijken. Hoewel het Rijk teruggrijpt op een lange beleidstraditie, vraagt de huidige tijd om nieuwe oplossingen en werkwijzen. Dit praktijkboek helpt gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners op weg met het opzetten van een slagvaardige wijkaanpak.

Handvatten voor de praktijk
In dit praktijkboek zijn lessen en inzichten uit wetenschappelijke literatuur en praktijkonderzoek vertaald in concrete tips, checklists en praktijkvoorbeelden. Niet om voor te schrijven ‘hoe het moet’, maar om inspiratie en praktische ondersteuning te bieden bij het opzetten van een integrale wijkaanpak. De praktijkvoorbeelden zijn verzameld in gebieden waar sprake is van een dermate ernstige cumulatie van opgaven en problemen, dat een langlopende integrale wijkaanpak nodig is.

In deze eerste editie staat de opstartfase centraal, omdat dit het stadium is waarin de meeste wijkaanpakken momenteel verkeren. De verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare wijken in onze steden is volop in beweging. Omdat we in de praktijk moeten leren wat écht werkt om bewoners perspectief te bieden op een betere toekomst, gaat het denken en het doen de komende jaren door. Nu in steeds meer wijken de uitvoeringsfase aanbreekt, valt ook op dit terrein veel te leren. Het kennisplatform WijkWijzer blijft de uitvoeringspraktijk op de voet volgen. De opgehaalde lessen en inzichten krijgen een plaats in het volgende deel van dit praktijkboek.

Download hier de publicatie Slagkracht in de wijk