Publicatie: Groots Groningen, de kracht van klein

22 november, 2018 - Webredactie

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezing Groningen, Haren en Ten Boer, werd tijdens een bewonersconferentie het ‘Feest van de democratie’ gevierd. Dit evenement was één van de hoogtepunten tijdens de Week van de Democratie. Er werd teruggekeken op vier jaar samenwerken in wijken en dorpen. En er werden wensen voor de toekomst geformuleerd.

Wethouder Roeland van der Schaaf van Gebiedsgericht Werken ontving uit handen van wijkbewoners het magazine: ‘Groots in Groningen: de kracht van klein’. Het magazine staat vol met ervaringen, lessen en inspirerende verhalen over de manier waarop bewoners, ondernemers, bestuurders en ambtenaren hebben samengewerkt om wijken, dorpen en stad onder meer veiliger, socialer en duurzamer te maken. “Gebiedsgericht werken gaat over het grote zien in kleine dingen. Ogenschijnlijk kleine initiatieven zijn van grote betekenis om het samenleven aangenamer te maken.” stelt burgemeester Peter den Oudsten in het voorwoord van het magazine.

Lessen van vier jaar Gebiedsgericht Werken
Het college trekt lessen van de bestuurlijke en organisatorische ervaringen in de gezamenlijke zoektocht naar wat werkt. Van der Schaaf: “We constateren dat de vruchtbare samenwerking met bewoners, ondernemers en instellingen tot mooie initiatieven en relevante inzet voor de wijken heeft geleid. In de gebiedsprogramma’s hebben we daarvoor een financiële ruimte van zo’n vijf miljoen euro per jaar gecreëerd. Daarmee spelen we flexibel in op initiatieven, wensen en ideeën uit de wijken en regelen we (co)financiering voor programma’s en projecten die de wijken ten goede komen.”

Andere mentaliteit
De burgemeester constateerde tijdens de bezoeken aan de dorpen van Haren en Ten Boer dat dorpsgemeenschappen hechter zijn dan stadswijken en signaleerde het gevoel. Den Oudsten: ‘Dat gevoel moeten we erkennen. Niemand krijgt er een gebied bij. Want we vormen straks samen één nieuwe gemeente.”

Op 1 januari worden de gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen opgeheven en is er een nieuwe gemeente Groningen. “Wij moeten toe naar een nieuwe vorm van besturen met een andere mentaliteit. Als het ergens kan, is dat in de nieuwe gemeente Groningen. We experimenteren, we leren. In de nieuwe gemeente gaan we met nieuwe energie onze democratie vernieuwen” zo sloot burgemeester Den Oudsten het ‘Feest van de democratie’ af.

Leer van de lessen over gebiedsgericht werken, lees hier het magazine Groots in Groningen