Dalende leefbaarheid is geen nieuws, wel prioriteit

21 november, 2018 - Webredactie

‘Leefbaarheid armste wijken gaat achteruit’, kopte de voorpagina van Volkskrant op 8 november. Ook het NOS-journaal van acht uur opende ermee. De dalende leefbaarheid in kwetsbare wijken is het gevolg van gevoerd beleid. De tijd is rijp om opnieuw werk te maken van leefbare, veilige sociaal duurzame wijken.

Aanleiding voor alle media-aandacht is een onderzoek van Aedes, de koepel van woningcorporaties, naar de ontwikkeling van de leefbaarheid in wijken met veel sociale huurwoningen. De leefbaarheidsproblemen zijn echter niet voorbehouden aan ‘corporatiebuurten’, zoals Aedes ze noemt. Ze spelen evenzeer in buurten met goedkoop particulier bezit.

Begin vorig jaar onderzocht we vanuit Platform31 de leefbaarheid in ruim 130 wijken die de afgelopen twintig jaar als kwetsbaar en problematisch zijn bestempeld. In twaalf stadswijken deden we verdiepend onderzoek. De conclusie: tot 2012 verbeterde het leefklimaat in kwetsbare wijken, maar voor meer dan de helft van de inwoners was de verbetering daarna verleden tijd. Wijkvernieuwing kwam vrijwel tot stilstand en veel buurtvoorzieningen zijn gesloten, terwijl werkloosheid, armoede en schuldenproblematiek in omvang toenamen. In buurten met goedkope, snel beschikbare woningen ontstaan concentraties van mensen die weinig te kiezen hebben en minder zelfredzaam zijn.

Lees verder op www.socialevraagstukken.nl