Publicatie: Domeinen koppelen in de gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

1 oktober, 2021 - Webredactie

Download deze publicatie op www.platform31.nl

In de interviewreeks ‘Domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken in kwetsbare wijken’ sprak Platform31 met twaalf innovatieve bestuurders, denkers en doeners die zich inzetten voor een brede gebiedsgerichte aanpak. Vanuit het eigen werkveld zoeken zij actief koppelingen met andere domeinen, omdat ze ervaren dat samenwerking essentieel is om complexe opgaven in wijken het hoofd te bieden.

Zij reflecteerden in de gesprekken op de kansen en belemmeringen van de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak in het huidige tijdsgewricht. Deze aanpak is niet nieuw en veel geïnterviewden verdienden hun sporen in eerdere perioden van gebiedsgerichte vernieuwing. In de gesprekken werden lessen uit het verleden gekoppeld aan de hernieuwde opleving van de brede wijkaanpak. In dit artikel vatten we de rode draden uit de gesprekken samen en presenteren we de belangrijkste lessen die de geïnterviewden ons meegaven.