Inspiratieboek: Opgaven Verbinden in de Wijk

14 juli, 2021 - Webredactie

Download deze publicatie op www.platform31.nl

De energietransitie als vliegwiel benutten voor het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare wijken. Het klinkt mooi, maar hoe krijg je het voor elkaar? Dit onderzoeken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, samen met 17 deelnemende gemeenten (en hun partners) en het Programma Aardgasvrije Wijken, sinds eind 2018 in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Het verzilveren van de zogenaamde koppelkansen gaat echter niet vanzelf. Maar het kan en dit inspiratieboek laat zien hoe.

Sinds de start van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken zoeken partijen naar effectieve werkwijzen om opgaven te verbinden. De afgelopen 3 jaar zijn waardevolle stappen gezet. De praktijkvoorbeelden uit wijken die deelnemen aan het programma, zijn geordend in drie thema’s: de leefwereld van bewoners, mensgerichte koppelkansen en gebiedsgerichte koppelkansen. Omdat het wiel vaak al is uitgevonden, bevat het inspiratieboek ook thematische hoofdstukken met ervaringen uit het verleden en uit het buitenland.

Het inspiratieboek reikt bouwstenen en lessen aan voor gemeenten die aan de slag gaan met een integrale aanpak van duurzaamheid en leefbaarheid.