Platform G1000 experimenteert met het burgerbesluit

27 juni, 2017 - frank_brander@me.com

Bij de G1000Enschede is geëxperimenteerd. De uitkomst van de dag zou als een Burgerbesluit gelabeld kunnen worden. De gemeente maakt daarbij vooraf een nadrukkelijk voorbehoud: het moet wel aan haar randvoorwaarden voldoen! Ook andere gemeenten gaan dit najaar het experiment met het platform G1000.nu hierover aan.

Het Burgerbesluit heeft weliswaar geen juridische inbedding en is dus niet legitiem. Maar legitimiteit kan ontstaan als bijvoorbeeld de gemeente het besluit sanctioneert. Door het grote aantal betrokken burgers is burgerbesluit van betekenis, je kunt er niet zomaar aan voorbij. Vervolgens rijzen er verschillende vragen: Hoe staat het met de legitimiteit? Wat moet een gemeenteraad ermee? Wat kan ze er mee? Welke zorgvuldigheidseisen moeten we in acht nemen bij het formuleren ervan? En wat komt er verder nog allemaal bij kijken? Als je het in jouw gemeente wilt organiseren, hoe doe je dat dan?

Tijdens G1000University op 11 september wordt dit besproken en van een (voorlopig) antwoord voorzien, er vanuit gaande dat het experiment met het Burgerbesluit dan geopend wordt, maar nog niet afgesloten is!

Meer informatie is te vinden op www.burgerbesluit.nu