Onderzoeksgroep R-LINK: Hoe bottom-up initiatieven bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken

25 juni, 2017 - Webredactie

R-LINK is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een liefde voor ruimtelijke kwaliteit. Doormiddel van experimenten ontwikkelen zij vernieuwende concepten en slaan zij een brug tussen onderzoek en praktijk. Een multidisciplinair team van onderzoekers beschrijft en analyseert de samenwerking tussen overheden, bewoners en marktpartijen en is op zoek naar haalbare oplossingen voor locatie-specifieke opgaven.  is één van de partners en nauw verbonden met de onderzoeksgroep. Samen probeert R-LINK met zijn partners kleinschalige bottom-up initiatieven te stimuleren en te verbeteren.

Hoe kan gebiedsontwikkeling door kleinschalige initiatieven worden bevorderd, terwijl tegelijkertijd grootschalige stedelijke ambities en maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd? En hoe worden burgers nou wel of niet betrokken bij stedelijke ontwikkeling? Dat is de centrale vraag die de onderzoeksgroep zichzelf voorlegt. Dit doen zij aan de hand van 14 Nederlandse gebiedsontwikkelingsprojecten die ze voor een aantal jaren nauwgezet volgen. Zo kunnen zij beschrijven wanneer nieuwe initiatieven slagen en welke condities daaruit zijn af te leiden. Een multidisciplinair team van onderzoekers beschrijft en analyseert de samenwerking tussen overheden, bewoners en marktpartijen. Maar daarnaast betrekken ze ook buitenlandse voorbeelden bij het onderzoek.

Naast het onderzoeken, organiseert R-LINK ook workshops op bijzondere locaties door het hele land. Zo vond op een zonnige aprildag een R-LINK bijeenkomst plaats op het Marineterrein in Amsterdam, één van de projectgebieden van de onderzoeksgroep. Samen met de ontwikkelaar van het terrein, is R-LINK hier op zoek naar een duurzame vorm van publieke participatie. Wat is de beste manier om burgers te betrekken bij de ontwikkeling van dit ‘nieuwe’ stukje Amsterdam? (Lees het gehele verslag van deze dag hier). Ook reisde het gehele gezelschap laatst af naar Groningen waar een workshop-driedaagse plaatsvond. Drie dagen intensief mee -denken, -luisteren en -onderzoeken naar nieuwe vormen van collectieve samenwerkingsverbanden. Bijzondere locaties zoals Toentje en het Suikerunie-terrein werden aangedaan en er is veel informatie opgehaald. (Lees het gehele verslag van de workshop hier en hier)

Tegengestelde uitersten zijn kenmerkend voor hedendaagse ruimtelijke opgaven. De verschillende belangen van marktpartijen, burgers en overheid zijn soms lastig te verbinden. Voor goede ruimtelijke ontwikkeling is het dus noodzakelijk om alle belangen in kaart te brengen om samenwerking te bevorderen. Dit is wat R-LINK doet en is daarmee de link tussen marktpartijen burgers en de overheid.

Dit artikel verscheen eerder op www.stedenintransitie.nl

Hier vind je meer informatie over R-link.