Nomineer een wijkambtenaar voor de Publiek Denken Top 100

27 juni, 2017 - frank_brander@me.com

Publiek Denken organiseert de zevende editie van de PD Top 100 Beste Ambtenaar. Met deze verkiezing wordt de aandacht gevestigd op een beroepsgroep die vooral achter de schermen opereert. We richten de schijnwerper op ambtenaren die een excellente prestatie hebben geleverd. Wie zijn de succesvolle sleutelfiguren bij de overheid? En wat maakt hen tot een voorbeeld voor anderen?

Uitblinker gezocht
Wie volgt Sabine Kern op en mag zichzelf straks de Beste Ambtenaar 2017 noemen? Dat mag jij mede bepalen. Nomineer nu een collega waarvan jij vindt dat zijn/haar prestaties in de schijnwerper gezet mogen worden. Hij/zij heeft het afgelopen jaar een uitzonderlijke inspanning geleverd en is een voorbeeld voor collega’s.

Er wordt een jury- en publieksprijs uitgereikt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rijksoverheid en decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en tussen management, beleid en uitvoerend/ondersteunend. Nomineren is een kleine moeite.

Vul op www.publiekdenken.nl jou nominatie in!