Globalisering en buurteconomie: de waarde van de dorpspomp

door Nico de Boer >> Stel je eens voor dat burgers via wijkondernemingen echt een economische factor zouden gaan vormen. Zou dat dan een terugkeer naar de kneuterigheid zijn, of een krachtig gebaar van autonomie? Toen Donald Trump afgelopen najaar zijn landgenoten opriep om vooral Amerikaanse spullen te kopen ‘to make America great again’, was Europa woedend. Dit was naïef protectionisme. Als iedereen dat zou doen, kon je de vrijhandel, die voor iedereen zo lucratief is, wel vergeten. Intussen is er kennelijk iets veranderd, want de kersverse Franse president Emmanuel Macronroept de Europeanen op om vooral Europese spullen te kopen en menigeen wordt daar vrolijk van. Die omslag zou best wel eens gevolgen kunnen hebben voor het denken over buurtbudgetten, burgerbegrotingen en bewonersbedrijven. Als ‘buy American’ en ‘buy European’ voor zoveel energie zorgen, waarom dan niet bijvoorbeeld ook ‘buy Kanaleneilands’? Twintigste eeuw: burgers werden belastingbetalers en eindgebruikers In de twintigste eeuw – het verhaal is vaker verteld – is met...

meer