Nieuwe energie voor de Wijkenaanpak

door Hamit Karakus >> Het aflopen van de rijksbijdrage voor stedelijke vernieuwing, de nieuwe Woningwet en de drie decentralisaties in het sociale domein hebben het speelveld in wijken en buurten ingrijpend veranderd. In combinatie met de doorgevoerde bezuinigingen en ingezette reorganisaties is een situatie ontstaan waarin iedereen weer zijn draai moet zien te vinden. Woningcorporaties maakten, vanwege de herziening van de Woningwet, een terugtrekkende beweging en richtten zich vooral op het beheer van de eigen complexen. Zorgpartijen en wijkteams, die steeds meer in de ‘lastige wijken’ moesten opereren, waren gericht op de individuele zorgvragen en problemen van hun cliënten. Gemeenten op hun beurt hadden het druk met het vorm en inhoud geven aan de gecentraliseerde taken in de eigen organisatie. Omdat iedereen lange tijd vooral met zichzelf bezig was, schoot de aandacht voor het leefklimaat in de kwetsbare wijken erbij in. Niet voor niets bleek uit het onderzoek Kwetsbare Wijken in Beeld van Platform31 dat veel wijken in Nederland sinds 2012...

meer