Congresblog: Waartoe zijn wijkambtenaren op aarde? “Mienskip maken”

door Chris Zeevenhooven >> Met het jaarlijks congres van het LPB, half november, heb ik voormalig collega’s wijkambtenaar gevraagd: ‘Waartoe is de wijkambtenaar op aarde?’ (LPB staat voor Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken). Het thema van het congres was 'Leve de Mienskip' oftewel 'Leve de gemeenschap'. Het was drie dagen in Leeuwarden Fryslân Boppe en nadenken en praten over de Mienskip. Een feest van trots op de eigen cultuur en prestaties die geleverd worden. Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden memoreerde in zijn welkomsttoespraak dat Leeuwarden na herindeling en gemeenteraadsverkiezingen op 22 november een gemeente wordt met 27 wijken en 32 dorpen en meer dan 100.000 inwoners. Daarmee is direct duidelijk waartoe de wijkambtenaar op aarde is. Het verbinden van de wijk- en dorpsgemeenschap met het bestuur van de gemeente. Het is onmogelijk om als bestuur zonder hulp met alle inwoners van een gemeente in stad en ommeland verbonden te zijn. De afstand tussen bestuur en bewoners wordt door bestuurlijke...

meer