Transitie in de lokale democratie?

door Derk Loorbach >> Het afgelopen jaar mochten wij het bestuurlijke model van Rotterdam evalueren. Hierin schetsen we van binnenuit hoe en waarom de representatieve democratie tekort schiet. We schetsen echter ook hoe er op lokaal niveau allerlei nieuwe mogelijkheden liggen om ons formele democratisch systeem te vernieuwen. Dat vraagt echter wel de politieke keuze om macht en middelen af te staan ten gunste van andere vormen van democratie. Op 23 februari discussieert de gemeenteraad van Rotterdam met het college hierover: is men serieus bereid ruimte te bieden aan maatschappelijke tegenkrachten en ander ‘gedoe’ om uiteindelijk de effectiviteit en legitimiteit van het stedelijke bestuur te vergroten? Er is een hele stroom aan publicaties en experimenten op het gebied van de lokale democratie ontstaan. Populair zijn initiatieven als de G1000, burgertoppen, burgerbegrotingen of pleidooien voor gekozen burgemeesters en referenda. Ook het recente Code Oranje en het advies van de Commissie Van der Donk passen in deze zoektocht naar democratische vernieuwing. Met Brexit en...

meer