Bloggen voor LPB.nl?

Mail de webredactie

Het nieuwe blauw

door Han van Geel >> Gebiedsgericht werken bewijst zich met proceskwaliteit en kwaliteit van betrekkingen. Maar de meeste vak ambtenaren worden nog steeds aangesteld vanwege hun inhoudelijk specialisme, met procesbekwaamheid als een prettig bijproduct. Gemeentes werken in toenemende mate in partnerschap met bewoners, ondernemers en instellingen, en dat betekent dat het proces en betrekkingen maar beter als een te maximaliseren bron van opbrengsten-, en niet langer als een te minimaliseren kostenpost, moeten worden opgevat. “It’s the proces, stupid”. Onmiskenbaar voor gebiedsgerichte professionals; maar steeds meer ook van de ambtelijke vakspecialist. Een kleurrijk gesprek In de gemeentelijke 'bubbel' hebben we de laatste jaren het gesprek hierover georganiseerd met kleuren. Typologieën als die van Graves (Spiral Dynamics) en de Caluwé geven gebiedsgerichte generalisten en sectorale specialisten instrumentarium in handen, om elkaars gedrag en dat van maatschappelijke partners te begrijpen en processen effectiever vorm te geven. De “groen/gele” gebiedsregisseur weet dat hij de “blauwe” vakambtenaar nodig heeft om zijn eigen associërende-, activerende- en interpreterende...

meer