Bloggen voor LPB.nl?

Mail de webredactie

Gastblog: De Wijkcoöperatie als nieuwe entiteit

door Jan Smelik >> Nederland heeft een rijke traditie in maatschappelijk initiatief waarmee in het verleden vele sociale problemen zijn opgelost, maar in de vorige eeuw heeft de staat de controle over de (semi-)publieke sector grotendeels overgenomen. Het lokale initiatief is daarbij stukje bij beetje afgebroken. De wijk als nieuwe zuil De oude zuilen zijn weg, kerken liepen leeg, woningcorporaties en kruisverenigingen werden onpersoonlijke instanties, scholen fuseerden tot onherkenbare grote eenheden. Hetzelfde gebeurde met de (lokale) overheid zelf trouwens. Zoals Nico de Boer in zijn blog Opbouwwerkers in dienst van burgers terecht opmerkt: er is behoefte aan sterkere instituties voor burgers. Lokale hubs waarmee ze het sociale leven in hun eigen buurt en daaromheen kunnen organiseren: zorg, werk, dienstverlening, sociale contacten, welzijn, energie, huisvesting, openbare ruimte en zo meer. De wijk als nieuwe zuil. Wijkcoöperaties zijn in opmars Nou, we kunnen hem op zijn wenken bedienen. Het aantal bewonerscollectieven dat vraag en aanbod rond ondersteuning, welzijn, zorg en wonen in hun...

meer