Congresblog: diversiteit en de maakbare samenleving anno 2018

door Mimoun Saoudi >> Wat een fantastisch georganiseerd LPB Congres. Op mooie locaties in een prachtig gebied. En toch vallen er best nog wat kritische noten te kraken. Ik werk bij de gemeente Eindhoven onder meer op het onderwerp diversiteit. En dus kijk ik tijdens zo’n congres ook door die bril. En dan valt er wel wat op: dat de diversiteit onder deelnemers heel veel beter kan. En moet! Wijkwerkers, zo lijkt het, zijn geen afspiegeling van de samenleving. En juist in de wijken waar de wijkwerkers flinke opgaves hebben en de meeste tijd besteden wonen grote groepen met andere culturele achtergrond dan zij zelf. Het aantal deelnemers met een cultureel andere achtergrond zijn op dit congres op 2 handen te tellen. En dan ben ik misschien nog wel te optimistisch. Laat het LPB daar eens een stevig pleidooi voor houden en de gemeenten die zij vertegenwoordigen die spiegel voorhouden. Het thema van het congres was ‘de maakbare samenleving’. De Noordoostpolder...

meer