Congresblog: We are in it together

door Bert Blase >> Onze democratie beweegt zich van de partijpolitieke democratie, zoals we die gewend zijn, in de richting van een democratie met meer burgerzeggenschap en samenlevingsmacht. In mijn ogen is die beweging onmiskenbaar en onherroepelijk. En die beweging schuurt regelmatig, zoals dat altijd gaat als er gemorreld wordt aan de verdeling van de macht. Dat het schuurt is ook niet vreemd: de één wil die beweging sneller doormaken dan de ander, en een derde is zich van de beweging misschien nauwelijks bewust. Terwijl in een democratisch georganiseerde samenleving als de onze, we een beweging als wel met zijn allen (moeten) doormaken. Tenslotte: We are in it together. Dus ja, dat schuurt soms. Vandaar dat ik het belangrijk vind daarover te spreken en met elkaar bij stil te staan. Want hoe gaan we om met die ‘verschuiving’ in onze democratische ordening? Wie neemt het voortouw? Of moeten we allemaal bewegen, omdat het ons ook allemaal aangaat? Zowel het politiek bestuur,...

meer