Publicatie: Zorgzame straten – Wat leren praktijkvoorbeelden ons over burenhulp?

26 januari, 2024 - webredactie

Op de site van Movisie staat een onderzoek naar zorgzame straten:

In deze publicatie presenteren we resultaten van een kleinschalig verdiepend onderzoek naar burenhulp. Wat doen buren voor elkaar, hoe doen ze dat en wat maakt dat ze volhouden? Met andere woorden: hoe ontstaat en organiseer je een zorgzame straat?

Burenhulp is een belangrijk aspect van informele zorg. Uit onderzoek blijkt dat zes procent van de mensen die mantelzorg verlenen dat voor een buur doet. Buren geven emotionele steun en begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een lift naar het ziekenhuis. Vergeleken met vrienden geven ze zelfs vaker huishoudelijke hulp en verpleegkundige hulp, zoals hulp met het innemen van medicijnen. Aangezien veel buren zichzelf niet als mantelzorger zien, is waarschijnlijk lang niet alle hulp aan oudere, zieke en andere kwetsbare buren in beeld. Daardoor blijft een deel van de informele zorg door buren onderbelicht.

De complete publicatie is te downloaden op movisie.nl.