Publicatie: Wijken verduurzamen in turbulente tijden

15 november, 2023 - webredactie

Op Platform31.nl vind je een publicatie over verduurzaming van wijken:

De afgelopen jaren volgden onverwachte ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Van een pandemie tot een oorlog en van een energiecrisis tot de val van het kabinet-Rutte IV. Zulke ontwikkelingen hebben effect op het leefklimaat in kwetsbare wijken. In veel van deze wijken wordt hard gewerkt aan de energietransitie, waarbij de verduurzaming van de wijk vaak wordt gezien als kans om de wijk leefbaar, veilig en toekomstbestendig te maken. Maar wat gebeurt er met de wijkaanpak als er grote, onverwachte maatschappelijke ontwikkelingen zijn?

 

Onverwachte ontwikkelingen

Deze onverwachte en moeilijk voorspelbare economische en (geo)politieke ontwikkelingen hadden niet alleen een grote impact op het dagelijks leven van burgers, ook bij gemeenten brachten ze veel onrust en onzekerheid teweeg. Tegelijkertijd buitelden landelijke beleidswijzigingen over elkaar heen. Wat betekenen deze crises en transities voor de wijkgerichte transitie naar aardgasvrij?

Voor deze publicatie zijn vijf wijkaanpakken onderzocht die proberen om zowel de duurzaamheid als de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Het hoofddoel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate waarin en wijze waarop de verschillende aanpakken omgingen met onverwachte en ongeplande ontwikkelingen.

Je kunt de complete publicatie downloaden via platform31.nl.