WHO CARES: Het is tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg

17 maart, 2018 - Webredactie

Het is tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg. Met verbeelding en ontwerpkracht. Met oog voor technologische innovatie. Met mensen die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en contact maken met buurt en bestuur. Dat staat in het briefadvies, geschreven door de initiatiefnemers van WHO CARES: Humanitas, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en de Rijksbouwmeester.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade maakte het advies openbaar tijdens de opening van de WHO CARES tentoonstelling in het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. In dit advies staat de analyse van de oogst aan plannen en ideeën, de debatten tussen juryleden en gesprekken met allerlei betrokkenen. Eén van de aanbevelingen betreft het oprichten van een Community of Practice, waarin wordt geleerd van de inzendingen van Who Cares en kennis wordt gedeeld.

De urgentie van WHO CARES
Er is een inhaalslag nodig. Een nieuw hoofdstuk in de lange en rijke Nederlandse traditie van nauwe banden tussen volkshuisvesting en gezondheidszorg. De maatschappelijke en demografische ontwikkelingen gaan te snel voor onze woonwijken. Woningen, straten en voorzieningen voldoen niet meer aan de wensen en noden van huidige en toekomstige bewoners. Hoe kunnen woonwijken toekomst- en levensloopbestendig worden gemaakt?

Met de ontwerpprijsvraag WHO CARES gingen de initiatiefnemers in op die gevoelde urgentie tot nieuwe combinaties tussen wonen en zorg. Hun open oproep aan ontwerpers, zorgprofessionals, bestuurders en alle andere betrokkenen leverde een rijke oogst aan innovatieve ontwerpen en toekomstgerichte ideeën. Klaar om in praktijk te brengen. De eerste gemeenten hebben die stap al gezet.

Dit bericht verscheen eerder op www.collegevanrijksadviseurs.nl

Lees hier het briefadvies WHO CARES