Voorbeeld: De tuinman van Sittard-Geleen

4 juni, 2017 - Webredactie

Maak kennis met de Tuinman van Sittard-Geleen. Sittard-Geleen wil een stad zijn waar inwoners, bedrijven en instellingen participeren om creatieve oplossingen te bedenken voor grote en kleine uitdagingen in hun eigen woon- en leefomgeving. Eén van de uitdagingen is hoe de ambities van de stad te verbinden met wat inwoners belangrijk vinden. Zo is de kwaliteit van de openbare ruimte van belang voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad, en dus voor de inwoners. De gemeente is dus in feite de tuinman in andermans tuin. Daarom heeft de gemeente de tuinman van Sittard-Geleen geïntroduceerd.

Onlangs heeft de gemeente Sittard-Geleen een nieuw beleidsplan beheer openbare ruimte vastgesteld. De vorige visie op de openbare ruimte, is door de gemeente opgesteld. Inspraak voor de gebruiker van de openbare ruimte kwam pas aan het eind van het proces, nadat ambtenaren en bestuur al de koers hadden bepaald. Nu, met de introductie van de Tuinman van Sittard-Geleen, is een fundamenteel andere insteek gekozen. Nog voordat ook maar een letter op papier stond, hebben we aan onze inwoners gevraagd: wat vinden jullie belangrijk in jullie tuin (= de openbare ruimte van Sittard-Geleen)? Onze inwoners (jong en oud) kregen op veel verschillende manieren de mogelijkheid om deze vraag te beantwoorden. Bijvoorbeeld door collega’s die spontaan op locatie (bijvoorbeeld bij de supermarkt, op de markt, in het park etc.) het gesprek met inwoners aangingen, via facebook, en verschillende bezoekjes aan basisscholen. Medewerkers van de gemeente werden niet als inhoudelijk deskundige maar als inwoner en/of gebruiker van de openbare ruimte in Sittard-Geleen, om hun mening gevraagd. Ook raadsleden zijn vanaf het begin betrokken geweest.

De hierboven genoemde input werd de basis van het nieuwe beleidsplan beheer openbare ruimte ‘Trots op onze tuin’. De titel geeft aan wat we willen uitstralen en hoe medewerkers willen samenwerken met inwoners in de tuin.  En we merken dat als inwoners serieus genomen worden aan het begin van een uitdaging in hun woon- en leefomgeving,  zij ook oprecht geïnteresseerd en bereid zijn meer verantwoordelijkheid hiervoor te pakken.

Dit hele proces is de aanzet geweest om ook anders, meer bescheiden te kijken naar de eigen rol als gemeente in de openbare ruimte.

Dit plan en een toelichting op de totstandkoming is te vinden op www.sittard-geleen.nl [pdf]