LPB Congres 2017: Leve de Mienskip!

11 mei, 2017 - Webredactie

In Leeuwarden is de voorbereiding van het LPB congres 2017 in volle gang. Het belooft een verrassend, boeiend, enerverend, memorabel congres te worden. Noteer de data dus alvast in je agenda. Het congres is op donderdag 16 en vrijdag 17 november, maar vanaf woensdagavond 15 november kun je je al onderdompelen in de Friese Mienskip.

Wijkgerichte werkers weten dat de maatschappij aan het veranderen is. Voor een deel gebeurt dit spontaan, voor een deel willen we als overheid dat bewoners zichzelf meer redden. Hoe realiseer je dit  als er geen netwerken zijn in buurten? Als bewoners erg op zichzelf zijn en bij wijze van spreken de buren niet kennen? Zijn er mogelijkheden om van een buurt een Mienskip (gemeenschap, red.) te maken?

Op 16 en 17 november gaan we op zoek naar de manieren waarop dit kan.

Jouw onderwerp voor een workshop?
Uiteraard hebben we veel ideeën voor workshops voor het congres van 2017. In het programma hebben we echter ook ruimte gelaten voor workshops ‘uit het land’. Deze hoeven niet perse aan te sluiten bij het thema voor 2017, maar moeten ook interessant zijn voor de bezoekers van het congres. Heb je een dergelijk onderwerp/thema en wil je hier een workshop over leiden? Neem dan voor 27 april contact op met: bram.louwerse@leeuwarden.nl of daniel.appelo@leeuwarden.nl.