Verslag Congres Plekken van hoop en verandering

16 oktober, 2019 - Webredactie

Op steeds meer plekken in Nederland pakken burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en/of de gemeente belangrijke vraagstukken op. Partijen en personen gaan met elkaar aan de slag omdat zij een kans zien of een urgente kwestie willen oppakken. In plaats van dat één dominante actor het voor het zeggen heeft, gaat het hier om een netwerk van diverse partijen die werken aan creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Die nieuwe samenwerkingsverbanden en de verschuivende rollen en (machts)verhoudingen tussen partijen stonden centraal tijdens een drukbezocht congres van Platform Stad en Wijk op de Haagse Hogeschool.

Geen apathie, maar energie
Tijdens het congres werd het boek ‘Plekken van hoop en verandering’ gepresenteerd. In dit boek geven diverse (docent)onderzoekers van hogescholen inzicht in deze nieuwe lokale samenwerkingsverbanden. “Plekken met volop energie en enthousiasme om de buurt, wijk of stad een stukje mooier of beter te maken”, aldus Vincent Smit, dagvoorzitter en lector Grootstedelijke Ontwikkeling (Haagse Hogeschool). Hoe je dit samenspel tussen verschillende partijen met verschillende posities vorm moet geven, wordt nu uitgeprobeerd en ontdekt. Reden voor het Platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van lectoraten rondom maatschappelijke vraagstukken, dit te onderzoeken en te leren uit de praktijk van het heden en het verleden.

Nieuwe denken en doen
Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad (Hogeschool Inholland) gaf meer inzicht in de aanleiding en de opzet van het boek en besprak enkele conclusies en perspectieven. Voor het aanpakken van taaie en complexe maatschappelijke kwesties voldoet het oude denken niet meer: de oude economie, de oude verzuilde gemeenschappen en de oude sturing waarin overheid en/of de markt het volledig voor het zeggen had. Het nieuwe denken én doen bestaat uit experimentele, innovatieve en gelijkwaardige samenwerkingen tussen diverse partijen met verschillende belangen. Meer dan in het verleden is er daarbij aandacht voor de leefwereld en voor waarde-creatie.

Voor het realiseren van ‘plekken van hoop en verandering’ komt Walraven tot vier toekomstperspectieven:

  1. Next economy: het verder zoeken naar alternatieven voor het dominante marktdenken. Daarbij biedt het denkbeeld van de ‘donut economie’ een vruchtbaar kader.
  2. Next community: het verder ontwikkelen van gemeenschappen waarin samenwerkingsverbanden alternatieve aanpakken ontwikkelen voor de maatschappelijke opgaven. Daarbij vormt het concept van crafting communities van Willem Trommel een goed kompas.
  3. Next governance. Het verder zoeken naar vormen van sturing die ruimte bieden aan de inbreng van alle stakeholders en naar een speelveld waarin samenwerkingsverbanden gedijen. Daarbij is de idee van een ‘tussenruimte’ behulpzaam.
  4. Next city. Het verder werken aan de stedelijke context waarin de samenwerkingsverbanden floreren. Daarbij bieden visies op een rechtvaardige stad inspiratie (Think global, Act local and Start now).

Lees meer over het Congres op www.platformstadenwijk.nl

Download hier de publicatie Plekken van hoop en verandering