Creatieve wijkinitiatieven: goed voor bewoners én ontwikkelaars

3 november, 2019 - Webredactie

Veel Nederlandse stadswijken worden diverser. De oorspronkelijke bewoners, die veelal wonen in sociale woningbouw, zien mensen met een hoger inkomen naar hun wijk trekken. Ook stijgt het aantal zwakke bewoners, zoals statushouders of mensen met een verleden in de psychiatrie. De interactie tussen al deze bewoners met verschillende achtergronden neemt echter juist af. Dit vraagt om nieuwe manieren om het samenleven in zulke wijken aangenamer te maken. Eén daarvan is het creatieve wijkinitiatief. Denise de Blok onderzocht voor haar afstuderen de effecten van creatieve wijkinitiatieven voor de wijk en haar bewoners, en doet drie aanbevelingen voor gebiedsontwikkelaars die hiervan willen profiteren.

De laatste jaren zijn allerlei soorten initiatieven ontstaan om interactie in stadswijken te bevorderen. Eén daarvan is het creatieve wijkinitiatief. Dit zijn lokale organisaties waarin creatieve evenementen voor en door bewoners worden georganiseerd. Creatieve wijkinitiatieven hebben sociale doelen, zoals het versterken van de sociale cohesie en lokale netwerken, en kunnen in theorie dus een verbindende rol spelen in stadswijken. Over de daadwerkelijke effecten is echter nog weinig bekend. Bovendien is nog niet veel bekend over de rollen die de verschillende partijen hierin dan spelen. Zo zijn het niet de beleidsmakers en gebiedsontwikkelaars, maar de bewoners zelf die het initiatief nemen.

De effecten van creatieve wijkinitiatieven op de wijk en haar bewoners
De effecten van creatieve wijkinitiatieven kunnen grofweg worden opgedeeld in drie categorieën: community building, de identiteit van de wijk en persoonlijke ontwikkeling.

Creatieve wijkinitiatieven hebben een open sfeer. “Iedereen komt hier om iets te doen: werken in de tuin, koken met verse ingrediënten. Dat maakt het heel gemakkelijk om aan te haken. Het gaat niet om je achtergrond, maar om wat je leuk vindt om te doen”, zegt een bewoner. Het zijn ook bewoners zelf die evenementen initiëren en organiseren. De bewoners zijn zelf eigenaar van alle ideeën, wat zorgt voor een sterke verbinding met het initiatief en elkaar. Creatieve wijkinitiatieven dragen zo bij aan het vormen en versterken van lokale en diverse netwerken, wat bijdraagt aan de sociale cohesie en inclusie in de wijk.

Een creatief wijkinitiatief is een creatieve en sociale voorziening die de wijk aantrekkelijker maakt: er is simpelweg meer te doen. Ook kunnen creatieve evenementen het imago van de wijk verbeteren. Het theaterstuk dat Tugela85 jaarlijks opvoert, vergroot bijvoorbeeld de interesse in de lokale cultuur en genereert positieve aandacht.

Door deelname aan of het organiseren van creatieve evenementen doen bewoners nieuwe vaardigheden op. Deze zijn veelal gerelateerd aan vakmanschap, maar ook in organiseren, communiceren en administratie. Deze persoonlijke ontwikkeling maakt het mogelijk actiever deel te nemen aan de maatschappij. Bij het Wijkpaleis zetten veel bewoners bijvoorbeeld hun eigen onderneming op of worden actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties.

Lees dit artikel van Denise de Blok verder op www.gebiedsontwikkeling.nu