Verlies voorzieningen probleem voor plattelandsbewoner

5 september, 2016 - Webredactie

De afname van het aantal voorzieningen op het Friese platteland is voor de meeste bewoners geen probleem omdat zij voldoende mobiel zijn. Vooral inwoners van kleine (tot 500 inwoners) en middelgrote (500 tot 1500 inwoners) dorpen hebben een auto en zijn gewend langere afstanden af te leggen voor voorzieningen. Voor minder mobiele bewoners is het verdwijnen van voorzieningen echter wél een probleem. Dit zijn bijvoorbeeld bewoners zonder auto of ouderen die niet (meer) in staat zijn langere afstanden af te leggen naar voorzieningen. Voor hen is het de vraag of ze wel in een dorp met minder voorzieningen kunnen of willen blijven wonen. Dat concludeert het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van een nadere analyse van uitkomsten van het Fries burgerpanel over leefbaarheid.

Voorzieningen meest belangrijk gevonden in grote dorpen
De meeste panelleden vinden het belangrijk in de buurt van voorzieningen te wonen. Vooral in de grote dorpen (1500-5000 inwoners), waar de meeste voorzieningen zijn te vinden, vinden de inwoners de aanwezigheid ervan belangrijk. Inwoners van kleine dorpen vinden het met name belangrijk dat er publieke voorzieningen, zoals het dorpshuis, openbaar vervoer en de basisschool, in hun dorp zijn. De aanwezigheid van een supermarkt, huisarts en pinautomaat wordt hier minder vaak belangrijk gevonden. Vooral mensen die niet zo mobiel zijn hechten belang aan voorzieningen in hun eigen dorp.

Kleine dorpen minst teleurgesteld bij verdwijnen voorzieningen
Ouderen, mensen met een laag inkomen en inwoners zonder auto zijn het meest teleurgesteld als voorzieningen verdwijnen. Vooral inwoners van grote en middelgrote dorpen vinden het erg jammer als voorzieningen in hun dorp sluiten. Respondenten uit kleine dorpen zijn het minst teleurgesteld over het verdwijnen van voorzieningen, met name als het gaat om de supermarkt, pinautomaat of huisarts. Inwoners van kleine dorpen zeggen het meest teleurgesteld te zijn als er geen dorpshuis meer zou zijn. Het feit dat het dorpshuis vaak nog één van de laatste voorzieningen is die het dorp nog heeft lijkt hier de reden van te zijn. Veel bewoners van kleine dorpen zijn bereid in actie te komen als ze hun dorpshuis dreigen kwijt te raken.

Bron: FriesSociaalPlanbureau.nl

Lees hier de infographic van het onderzoek

Nieuwsbericht in Leeuwarder Courant