Publicatie: Vooruit met de wijk!

9 februari, 2019 - Webredactie

De wijk staat weer in de schijnwerpers. Tijdens de economische crisis raakte de grootschalige wijkaanpak enigszins in vergetelheid. Maar nu de energietransitie, de verstedelijkingsopgave en de transformaties in het sociaal domein in onze wijken landen, zijn innovatieve aanpakken hard nodig. Dit magazine bundelt de oogst van het landelijke congres Vooruit met de wijk! en geeft verschillende perspectieven op de wijk.

Op 11 oktober 2018 kwamen in Groningen ruim 300 mensen samen omdat ze de urgentie voelen om wijkgericht aan de slag te gaan. Ze waren op zoek naar inspiratie, innovatieve ideeën en ervaringen uit de praktijk. Dit magazine blikt terug op de gevonden mogelijkheden, partnerschappen en aanknopingspunten. Met de uitwerking kan je nu zelf aan de slag.

Lees hier de publicatie Vooruit met de wijk!