Publicatie: monitor burgerparticipatie 2018

19 juni, 2018 - Webredactie

Sinds 2010 voert ProDemos elke twee jaar de Monitor Burgerparticipatie uit: een onderzoek naar de inspanningen van gemeenten bij het betrekken van inwoners bij beleid en besluitvorming. Met de Monitor Burgerparticipatie wordt ‘een foto’ gemaakt van de stand van zaken van participatie van burgers in de lokale democratie.

Voor de Monitor van dit jaar is begin 2018 een enquête uitgezet onder Nederlandse gemeenten. 89 gemeenten (23,4%) vulden de enquête in.

Lees de Monitor Burgerparticipatie 2018 [pdf]