Publicatie: Buurtdragers

30 april, 2020 - Webredactie

Door de intelligente lockdown is er nu een nog sterker besef van een kwalitatief goede openbare ruimte en dagelijkse voorzieningen in de nabijheid van de eigen woning. Over het belang van deze buurtdragers in ontwikkelbuurten gaat de in maart verschenen verkenning Buurtdragers van Anneke Treffers, Ivan Nio en Frank Suurenbroek (onderzoeksteam Ontwikkelbuurten, Hogeschool van Amsterdam). De vraag die in deze verkenning centraal staat is met wat voor soort interventies gemeente en woningbouwcorporaties met bewoners het woon- en leefklimaat in ontwikkelbuurten fysiek en sociaal kunnen versterken.

In de verkenning staat het fysieke perspectief centraal. Buurtdragers zijn gedefinieerd als de ruimtelijke structuren, plekken en programma’s die de binding van bewoners met hun buurt duurzaam kunnen versterken. Buurtdragers zijn belangrijk omdat ze diverse vormen van binding met de buurt mogelijk maken. Buurtdragers in ontwikkelbuurten zijn ook kwetsbaar. De voorbeelden die in de verkenning zijn beschreven zijn onder andere hoven, parken, straten en informele routes en maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

De studie vormt de eerste verkenning in een langduriger onderzoek naar buurtdragers. Mogelijk dat de voorbeelden al een waardevolle input voor de planvorming in de ontwikkelbuurten kan vormen. Het onderzoek is vooral ook een middel om in nadere dialoog met gemeente en corporaties te verkennen naar wat voor soort buurtdragers we eigenlijk op zoek zijn. En waar zouden gemeente en corporaties maar ook andere partijen in moeten investeren in de buurt.

Download en lees de publicatie Buurtdragers