Publicatie: Burgerparticipatie in veiligheid

10 februari, 2017 - Webredactie

Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein is niet van vandaag of gisteren. Zo is op Rembrandts schilderij De Nachtwacht de schutterij van Amsterdam afgebeeld, een soort chique stadswacht die in de nachtelijke uren de stad bewaakte. Al deze voorbeelden van burgerparticipatie in het veiligheidsdomein worden besproken in het themanummer van Justitiële verkenningen.

Niet alle vormen van burgerparticipatie zijn zo onschuldig. Zo betoogt Jan Terpstra in zijn afsluitende reflectie op dit themanummer dat we ook anonieme klagers die hun gal spuien op internet als burgerparticipanten moeten beschouwen, en dat geldt ook voor een groep als Soldiers of Odin die een klopjacht hield op een asielzoeker die vrouwen zou hebben lastig gevallen. Deze laatste voorbeelden worden in beschouwingen over burgerparticipatie en veiligheid vaak gemist.

Over burgerparticipatie in het veiligheidsvraagstuk is al veel geschreven. De auteurs in dit themanummer proberen daarom verder te gaan dan enkel het beschrijven van vormen van burgerparticipatie en de vraag of deze aanpakken al dan niet effectief zijn. De aandacht gaat vooral uit naar de werking van de diverse interventies. Waarom is een vorm van burgerparticipatie soms effectief en in een andere situatie niet? Met andere woorden, wat is de ‘black box’ achter effectieve vormen van burgerparticipatie op het vlak van veiligheid?

Lees hier Justitiële verkenningen – Burgerparticipatie in veiligheid [pdf], van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van  het Ministerie van Veiligheid en Justitie.