Oproep: deelname onderzoek stijgende en dalende wijken

1 juni, 2018 - Webredactie

De economische crisis en veranderd rijksbeleid hebben een stempel gedrukt op het leefklimaat in stadswijken. Uit de Leefbaarometer blijkt dat tussen 2012 en 2016 de leefbaarheid in sommige wijken achteruit ging, terwijl andere wijken juist opveerden. Welke factoren dragen bij aan verval van kwetsbare wijken en met welke interventies kan een negatieve ontwikkeling worden voorkomen of omgebogen? In het verkennende onderzoek ‘Stijgers en Dalers’ gaat Platform31 op zoek naar verklarende factoren voor het feit dat sommige kwetsbare wijken in de periode 2012-2016 verder zijn afgegleden, terwijl andere wijken juist opveerden.

Platform31 onderzoekt in de praktijk welke gebiedsgerichte interventies en programma’s mogelijk van invloed zijn geweest. Het doel is om met deze kennis bij te dragen aan effectieve gebiedsgerichte interventies en daarmee de leefbaarheid in kwetsbare wijken te vergroten.

Lees meer op www.platform31.nl