Burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek: ‘Maak ruimte voor initiatieven’

1 juni, 2018 - Webredactie

Het groeiend aantal burgerinitiatieven in het sociaal domein heeft hulp nodig, blijkt uit een onderzoek waarbij talloze gesprekken in het land zijngevoerd. ‘Maak ruimte voor bewonersinitiatieven, ook in het inkoopbeleid’, zegt  burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselsteek), een belangrijk aanjager van het onderzoek en een fervent strijder voor een inclusieve samenleving.

Wat zit burgerinitiatieven in de weg?
‘Nederland telt ruim vijfhonderd bewonersinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Van vervoer tot maaltijdservice, van klussendiensten tot dagbesteding. Kleinschalige activiteiten met vaak een grote rol voor vrijwilligers. Maar bureaucratische regelgeving en verkokering zitten goedwillende burgers dwars. Een zorgcoöperatie opgericht door burgers heeft bijvoorbeeld een contract nodig met een overheid of zorgverzekeraar. Dat past niet binnen de aanbestedingsregels en men loopt aan tegen papieren rompslomp. Het enige wat de coöperatie wil, is goede zorg leveren. Tegelijkertijd snap ik ook dat de overheid de kwaliteit wil bewaken. De taal tussen de inkopers en de zorgcoöperaties schuurt. En dan zijn er ook tegenstrijdigheden. Zo is de ene zorgcoöperatie belastingplichtig, de andere niet.’

Lees het hele interview op www.vng.nl