Onderzoek naar participatiemoe(d)

15 februari, 2021 - Webredactie

Op tal van terreinen zien we trajecten waarbij burgers participeren in de plan- en beleidsvorming van organisaties. Zij krijgen samen met andere gebruikers de kans om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling en/of uitvoering van plannen van bijvoorbeeld een gemeente, corporatie of welzijnsinstelling. Om zo gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Deze invloed kan op verschillende niveaus plaatsvinden, van informeren, raadplegen en adviseren tot coproduceren en meebeslissen. Deze participatietrajecten kunnen veel opleveren, maar kunnen ook taai, langdradig en soms ook frustrerend zijn. In plaats van het op een constructieve manier uitwisselen van ideeën en wensen kan er ook een beladen sfeer ontstaan waardoor het traject weinig toegevoegde waarde heeft of zijn doelen niet bereikt. Bijvoorbeeld de manier waarop het geheel is georganiseerd, door de geringe opkomst en betrokkenheid van partijen, of doordat er een ‘strijd’ ontstaat tussen verschillende (machts)belangen. Partijen kunnen hierdoor hun enthousiasme verliezen voor participatietrajecten. Ze zullen er misschien nog met tegenzin aan meewerken of ze haken af.

Platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van zestien lectoraten van elf verschillende hogescholen, doet op dit moment onderzoek naar de succesfactoren en knelpunten bij burgerparticipatie. Bent u zelf werkzaam bij bijvoorbeeld een gemeente, corporatie of welzijnsinstelling dan horen zij graag hoe u deze burgerparticipatie ervaart. Geef uw mening en tips via de vragenlijst. Invullen kost slechts tien minuten. Uiteraard worden alle antwoorden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Ze worden als input gebruikt voor het digitale magazine ‘Participatiemoe(d)’ dat later in het jaar verschijnt.

Vul hier de vragenlijst in