Gebiedsgericht voorbeeld: gebiedsprogramma Nieuwstraatkwartier, Almelo

7 januari, 2019 - Webredactie

Met een speciaal gebiedsprogramma probeert de gemeente Almelo inwoners van het Nieuwstraatkwartier weer trots op hun wijk te laten worden. Ondanks problemen als criminaliteit en werkloosheid zijn er in korte tijd samen met bewoners goede resultaten behaald. Hoe werkt het programma en wat is het succes erachter? Gemeente.nu gaat op bezoek en doet verslag in deze longread.

Het Nieuwstraatkwartiernieuws, dat inwoners van de wijk in de brievenbus krijgen, beschrijft het programma in een notendop. β€˜U krijgt de krant omdat bewoners, ondernemers, gemeente en diverse organisaties het gebiedsprogramma Nieuwstraatkwartier uitvoeren. Ze willen dat u hier fijn woont en werkt. Door mooie punten te versterken en minder prettige dingen aan te pakken.’ Programmanager Evelien van Rijswijk-Hendriks: β€˜In de basis willen we met het programma aansluiten bij wat leeft in de wijk en bewoners betrekken zodat ze zelf weer de regie krijgen. Bijvoorbeeld rotzooi op straat: daar kun je de gemeente op aankijken, maar ook zelf wat aan doen of mensen aanspreken die het veroorzaken.’

Lees meer over het gebiedsprogramma Nieuwstraatkwartier op www.Gemeente.nu