Nieuw! Alle wijsheid uit de buurt nu ook op LPB.nl

27 september, 2018 - Webredactie

Het LPB is niet vies van goeie samenwerkingen. Tenslotte, dat is wat de wijkambtenaar dagelijks doet. Ook als LPB zoeken we steeds vaker de samenwerking op met andere organisaties. Neem de werkplaatssessies wijkgericht werken, dit organiseren we samen met Platform31 en A+O fonds gemeenten. Buurtwijs, een platform met de voelsprieten in veel verschillende wijken van Nederland, is onze nieuwe partner. Vanaf nu gaan we informatie en inhoud met elkaar delen. Daarom gaan we in gesprek met Tanja Bubic, redacteur voor Buurtwijs.

Tanja, vertel eens kort, wat is Buurtwijs precies?
Buurtwijs is een digitale spreekbuis vóór en dóór buurtmakers. Een online platform dat op een toegankelijke manier praktijkverhalen koppelt aan vakinhoudelijke kennis. De buurtmakers krijgen de gelegenheid omte vertellen over hun werk binnen de context waarbinnen dat werk wordt uitgevoerd. Zij schrijven en vertellen zelf over hun werk: wat doen zij, waarom doen zij wat ze doen, waarom denken ze dat dit werkt en wat komen ze zoal tegen? Terwijl het gebruikersperspectief letterlijk voorop staat, biedt het platform ook toegang tot vakinhoudelijke kennis over buurtontwikkeling die in de loop der jaren is opgebouwd. Op deze laagdrempelige manier draagt Buurtwijs bij aan beroepsontwikkeling van buurtmakers.

Hoe werkt Buurtwijs?
Verhalen op Buurtwijs beschrijven de rauwe praktijk van buurtontwikkeling. Het zijn verhalen die illustreren wat buurtmakers tegenkomen in de praktijk, hoe ze dingen aanpakken, wat daarin wel/niet werkt en hoe ze de successen of barrières vieren of overwinnen. De kleine redactie achter het platform staat in nauw contact met de community van auteurs, correspondenten en betrokken stakeholders.

Buurtwijs bestaat op dit moment uit een website en een digitale nieuwsbrief. De verhalen die op de website verschijnen zijn geschreven door auteurs en correspondenten die zich aan Buurtwijs hebben gecommitteerd, maar we delen ook verhalen die eerder verschenen op de sites van onze partners.

Het LPB richt zich met name op de wijkambtenaar, wat verwacht je van de samenwerking?
Buurtwijs ziet zichzelf als een lerende community van buurtmakers. Door buurtmakers aan te moedigen hun verhaal over buurtontwikkeling te vertellen, ontstaat er onderlinge kennisuitwisseling die bijdraagt aan het vullen van de ‘gereedschapskist’ van buurtmakers. Hiermee wil Buurtwijs de inhoud en kwaliteit van buurtontwikkeling verbeteren.

De laatste jaren zijn steeds meer ambtenaren actief in de wijk als buurtmaker. Zelf heb ik een geruime tijd voor gemeente Amsterdam gewerkt en weet dat de kennis die ambtenaren hebben over hun praktijk een waardevolle input is voor de kennisuitwisseling en het vullen van de ‘gereedschapskist’. Het is interessant om hun verhalen te lezen over de samenwerking met professionals van maatschappelijke organisaties, met actieve bewoners, corporaties en sociaal ondernemers. Maar ook over de vertaling van beleidsdoelstellingen naar het dagelijkse leven in wijken en dorpen. Hun verhalen belichten kanten van de praktijk die voor andere buurtmakers een blinde vlek kunnen zijn. Dat is zeer waardevol voor het onderlinge gesprek en de ontwikkeling van het vak.

Wat kan die wijkambtenaar leren van de verhalen op correspondenten van Buurtwijs?
Buurtwijs is een veilige plek waar kennis over buurtontwikkeling samen wordt gebracht en samen wordt gemaakt. Soms betreft het praktische of methodologische kennis die direct toepasbaar is, soms meer wetenschappelijke achtergrondkennis die inspireert en aanzet tot reflectie. Altijd gaat het om de kennis over wat werkt in de praktijk en die het handelen van buurtmakers kan ondersteunen. Wijkambtenaren kunnen rekenen op inspirerende verhalen die aanzetten tot nadenken, soms confronteren of herkenbaar zijn, dan weer een hart onder de riem steken.

Hoe kunnen wijkambtenaren bijdragen aan Buurtwijs?
Door partnerschap met LPB en de verbinding met wijkambtenaren hopen we een extra dimensie toe te voegen aan deze onze kennisontwikkeling. Bij Buurtwijs werken we zowel met terugkerende auteurs, bloggers en correspondenten die uit eigen beweging of op verzoek schrijven, alsook met belangstellenden die eenmalig een verhaal schrijven. Op dit moment hebben we maar één wijkambtenaar die weleens schrijft. We merken dat haar input een vernieuwende blik werpt op de praktijk. Zij beschrijft de praktijk vanuit het perspectief van een gemeente, die met evenveel bevlogenheid aan buurtontwikkeling werkt als sociale werkers of betrokken burgers, maar dat op een volledig andere manier doet. Zij als ambtenaar heeft gewoonweg te maken met hele andere beperkingen en begrenzingen. Het is erg leerzaam om haar perspectief beter te leren kennen.

We hopen door deze partnerschap meer wijkambtenaren het podium te kunnen bieden zodat zij, via hun verhalen, meer inzicht kunnen bieden in de leefwereld van de ambtenaar en overheid. Dat draagt bij aan vakontwikkeling, maar ook aan wederzijds begrip en bevordert het inlevingsvermogen.

Tot slot: kom je ook naar het LPB Congres?
Ik vind het thema maakbare stad erg prikkelend en ben vooral benieuwd naar de lezing van Ruud Veltenaar. Dus: ja, ik probeer er zeker bij te zijn!

Vanaf nu delen we inhoud van Buurtwijs op LPB.nl, en andersom. Deze stukken kan je herkennen aan het logo van Buurtwijs.