Manifest voor de Wijkaanpak aangeboden aan de Tweede Kamer

17 mei, 2022 - Webredactie

LPB en LSA hebben vandaag ‘Het manifest voor een succesvolle wijkaanpak’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Tussen de positieve reacties bij de ontvangst viel vooral op dat kamerleden willen dat de wijkaanpak ook echt van de mensen in de wijk zelf wordt. De urgentie voor een wijkaanpak werd breed onderkend, kamerleden van zowel coalitie als oppositie waren aanwezig bij de aanbieding. Veel wijken in het land, naast de stedelijke vernieuwingsgebieden, zouden hier baat bij kunnen hebben.

Direct naar het Manifest voor een succesvolle wijkaanpak

Terug van weggeweest
Directeur van LSA, Thijs van Mierlo: “De wijk is terug van weggeweest op de landelijke politieke agenda. En daar zijn we blij mee, na bijna 10 jaar zonder. Gelukkig hebben we in de tijd daarvoor en op sommige plekken waar wel is doorgezet een hoop geleerd over wat werkt. We hoeven het wiel dus niet overal opnieuw uit te vinden. Deze inzichten zijn gebundeld in het manifest. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit document voldoende inspiratie bevat voor een rijksprogramma voor leefbaarheid en veiligheid in wijken.”

Ván en mét de wijk
Samen met onze partners van Wijkwijzer roepen we in het Manifest op tot een wijkaanpak ván en mét de wijk. Bestuurslid Frank Brander van het LPB: “De ervaringskennis en agenda van bewoners zijn wat ons betreft leidend! Laat het in wijken gebeuren. Vertrek niet meer vanuit landelijke of lokale nota’s. Bied ruimte om opzichzelfstaande budgetten (van verschillende ministeries) voor gemeenten en wijken te verbinden. Kies voor de wijkaanpak ván en mét de wijk! Daarvoor hebben werkers in de wijk tijd en ruimte nodig. Tijd om goed de wijk te doorgronden en het collectieve geheugen wat bewoners samen bezitten aan te boren. Ruimte en flexibiliteit om te doen wat nodig is. Het zijn de bewonersinitiatieven die met goede ondersteuning van de wijkwerker vaak ontkiemen tot de landelijke voorbeelden van een succesvolle wijkaanpak. Dan draagt het echt bij aan allerlei landelijke beleidsdoelen. We zijn ervan overtuigd dat iedere bewoner zo toegang krijgt tot het verbeteren van perspectief. Samen bouwen we aan het herstel van vertrouwen”.

Bewonersfonds voor verduurzamen wijkaanpak
LSA pleit met steun van het LPB voor het instellen van een ‘Bewonersfonds voor verduurzamen van de wijkaanpak’. Als we iets hebben geleerd uit eerdere wijkaanpakken is dat het werken aan een duurzaam eindpunt van wijkaanpak vaak wordt vergeten of te laat wordt geagendeerd.

Ook weten we dat bewoners van deze wijken de constante factor zijn en blijvend dragers zijn van de behaalde progressie in hun eigen wijk. Met het bouwen aan sterke gemeenschappen, het organiseren van sterke en evenwichtige bewonersvertegenwoordiging, als ondernemer binnen de wijkaanpak en als hoeder en beheerder van cruciale wijkvoorzieningen en ontmoetingsplekken. Daarom vragen we de Tweede Kamer om er zorg voor te dragen dat zij deze rol goed kunnen innemen door het inrichten van een bewonersfonds voor het verduurzamen van de wijkaanpak.

Lees hier de oproep