LPB en LSA sturen position paper naar politieke partijen

24 augustus, 2023 - webredactie

Met de verkiezingen in het vooruitzicht hebben LPB en LSA een position paper gestuurd naar verschillende politieke partijen. Het doel van dit pleidooi is om in het verkiezingsprogramma aandacht te schenken aan wijkgericht werken.

De meeste wijken in Nederland zijn fijn om in te wonen. In de wijken waar mensen problemen ervaren, wordt om een aanpak gevraagd waar betrokken bewoners en instanties samen de schouders eronder zetten. Problemen los je het beste op in de buurt. Wijkgericht werken is een bewezen effectieve aanpak van uitdagingen en achterstanden op het vlak van leefbaarheid en veiligheid.

Wijkambtenaren en actieve bewoners bepleiten dezelfde doelen:
– Het versterken van de positie van bewoners.
– Zeggenschap moet een beter fundament krijgen.
– Continuering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) met als uitgangspunt ‘dat wat bewoners vinden leidend is’.
– Daarnaast permanente aandacht voor het overgrote deel van de wijken die niet onder het NPLV vallen. We zijn niet klaar als het weer wat beter gaat in de twintig meest kwetsbare gebieden.

Omdat de wijk de plek is waar je woont, waar je bent, waar je wordt!

 

Het gehele pleidooi over de waarde van wijkgericht werken met bewoners lees je hier.