Inspiratiegids Digitale participatie

11 mei, 2020 - Webredactie

De Coronacrisis heeft gevolgen voor de manier waarop overheden inwoners en andere belanghebbenden kunnen betrekken bij besluitvorming. In een aantal weken is de zoektocht naar mogelijkheden om burgers op digitale wijze bij het reilen en zeilen van de overheid te betrekken in een stroomversnelling geraakt. Die zoektocht leidde tot veel praktische vragen, zoals: Hoe kun je een inspraakavond via een videotool organiseren over de Regionale Energie Strategie? Kunnen we samen met inwoners online een schets maken voor een ruimtelijke opgave? Of via een chatsessie met twee of drie inwoners en een expert afspreken waar die twee nieuwe laadpalen in de wijk nu het best passen? Om gemeenten, provincies en waterschappen hierbij te ondersteunen heeft Democratie in Actie de inspiratiegids Digitale Participatie opgesteld.

Voor de Coronamaatregelen was er al een breed palet aan offline mogelijkheden voor digitale participatie: een live-uitzending van het raadsdebat, de inspraakavond, het werkatelier, of het wijkbudget. In de digitale wereld zijn we nog niet altijd zover. Toch hoeft dat geen reden te zijn om participatieprocessen uit te stellen. Er is digitaal ook veel mogelijk. De afgelopen weken hebben veel gemeenten, provincies en waterschappen al enorme stappen gezet en worden er nieuwe wegen ontdekt om inwoners digitaal te betrekken.

Download hier de Inspiratiegids Digitale Participatie