Gebiedsgericht voorbeeld uit Haarlemmermeer: Wijze raad is halve daad

11 mei, 2020 - Webredactie

De Rekenkamercommissie Haarlemmermeer heeft onderzocht hoe gemeenteraad en college samenwerken met de 29 dorps- en wijkraden die de gemeente Haarlemmermeer telt. Dorps- en wijkraden willen meer duidelijkheid over hun rollen, hun positie in de democratie, de verwachtingen van de gemeente én de mogelijkheden die zij hebben om hun rollen uit te voeren. Zo helpt het dorps- en wijkraden als de gemeente sneller, flexibeler en slagvaardig handelt bij meldingen.

Het onderzoek laat zien dat de gemeente veel actieve dorps- en wijkraden telt en dat hun democratische invloed beperkt is. De inzet, kennis en kunde van de dorps- en wijkraden worden niet voldoende benut, vindt de Rekenkamercommissie. Ook ontbreekt het in het gemeentebeleid aan een langetermijnvisie op de lokale democratie. De Rekenkamercommissie doet twee aanbevelingen aan het gemeentebestuur.

Breng voorwaarden voor goede samenwerking op orde
De samenwerking tussen de dorps- en wijkraden en de gemeente verloopt niet optimaal doordat enkele noodzakelijke voorwaarden nog niet op orde zijn. Zo kan de gemeente nu onvoldoende snel en slagvaardig reageren op vragen van dorps- en wijkraden en ontbreken in veel gevallen basisafspraken over rollen en de onderlinge werkwijze. Slechts een derde van de dorps- en wijkraden heeft daadwerkelijk samenwerkingsafspraken gemaakt, mondeling of (summier) op papier.

Bepaal heldere gezamenlijke doelen voor nu en in de toekomst
Het huidige beleid mist een langetermijnvisie op de rol van dorps- en wijkraden in de lokale democratie met heldere doelen. Hierdoor is het lastig voor dorps- en wijkraden, maar ook voor medewerkers van de gemeente, om stappen in de goede richting te zetten. Ook de gemeenteraad is met zo’n kompas geholpen. Zo’n visie helpt hen om bij concrete raadsvoorstellen een standpunt in te nemen over de rol van dorps- en wijkraden. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over het verstrekken van subsidie aan dorps- en wijkraden of een besluit over participatie van belanghebbenden bij een nieuwbouwproject.

Download hier het rapport Wijze raad is halve daad