Publicatie: Het belang van bewonersinitiatieven voor bewoner, wijk en gemeente

15 november, 2023 - webredactie

Op de site van WijkWijzer vind je een artikel over bewonersinitiatieven:

Er heersen momenteel veel spanningen tussen bevolkingsgroepen, er spelen grote uitdagingen op sociaal gebied en qua duurzaamheid, en er is sprake van een groeiend wantrouwen in de overheid. Er is meer dan ooit behoefte aan contact tussen mensen om elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten en samen te werken aan de uitdagingen van onze tijd. De afgelopen jaren bezocht Jolinde Dermaux (Movisie) heel wat bewonersinitiatieven in Nederland. Ze zag van dichtbij wat voor belangrijke rol zij vervullen in dit geheel.

 

Samen werken aan een gezamenlijk doel

Bewonersinitiatieven zijn plekken die opgezet worden door bewoners, vanuit hart voor een gezamenlijk doel. Waar mensen elkaar ontmoeten en samen werken aan dat doel. Voor bewoners fijn omdat zij vanuit hun eigen hart en kracht een bijdrage leveren aan onze wereld. Voor een wijk fijn omdat er plekken ontstaan in de wijk voor ontmoeting en talentontwikkeling. Voor de gemeente fijn omdat bewonersinitiatieven hiermee een bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen.

Lees verder op wijkwijzer.nl.