Eropaf

13 november, 2015 - Webredactie

Handige link >>

Eropaf! wil een actief netwerk van professionals en betrokken vernieuwers vormen. In dit netwerk staat het uitwisselen van kennis en ervaring centraal. Hier voeren we discussies op het scherpst van de snede en zullen we steeds opnieuw op zoek gaan naar de outreachende vernieuwing van de sociale sector. Dit zullen we doen door het maken van publicaties, deze website, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het bijhouden van de Linked-in groep.

Eropaf! verbindt praktijkervaringen, kennis en beleid, tussen zowel nationale als internationale netwerken en onderzoeksgroepen. De stichting Eropaf! wil ook professionals kansen bieden om proactief het sociaal werk weer opnieuw inhoud te geven. Schroom niet om contact met ons op te nemen!

http://www.eropaf.org/